24. 9. 2008
Audit webstránky

Mesto Malacky ako prevádzkovateľ oficiálnej internetovej stránky www.malacky.sk si po redizajne stránky v rámci zmluvnej záruky na akosť dodaného diela objednáva vypracovanie odborných posudkov diela tretími, nezávislými osobami. Odborné posudky budú zamerané na prístupnosť webstránky zrakovo postihnutým ľuďom, funkčnosť a naplnenie požiadaviek objednávateľa výzvy na predloženie ponuky na redizajn, kontrolu dodržania štandardov pre verejnú správu, technickú dokumentáciu a užívateľský manuál vypracovaný zhotoviteľom. V prípade zistenia závažných nedostatkov nezávislým audítorom Mesto Malacky podľa § 436, ods. 1, písm. d. Obchodného zákonníka v plnom rozsahu odstúpi od zmluvy o dielo, pričom si bude uplatňovať aj náklady spojené s vykonaním auditu.

TS

Ďalšie
Šport
27. 9. 2023
Okolo ringu:  boxerský maratón

Pred pár dňami sa vDubnici nad Váhom konal 8-hodinový maratón II. Slovenskej ligy boxu (SLB). V…

Zobraziť celý článok
Služby
Oznamy
27. 9. 2023
Prerušenie dodávky pitnej vody na Martina Benku a Jána Hollého

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) oznamuje, že počas pondelka 9. októbra 2023 musí prerušiť…

Zobraziť celý článok