24. 9. 2008
Audit webstránky

Mesto Malacky ako prevádzkovateľ oficiálnej internetovej stránky www.malacky.sk si po redizajne stránky v rámci zmluvnej záruky na akosť dodaného diela objednáva vypracovanie odborných posudkov diela tretími, nezávislými osobami. Odborné posudky budú zamerané na prístupnosť webstránky zrakovo postihnutým ľuďom, funkčnosť a naplnenie požiadaviek objednávateľa výzvy na predloženie ponuky na redizajn, kontrolu dodržania štandardov pre verejnú správu, technickú dokumentáciu a užívateľský manuál vypracovaný zhotoviteľom. V prípade zistenia závažných nedostatkov nezávislým audítorom Mesto Malacky podľa § 436, ods. 1, písm. d. Obchodného zákonníka v plnom rozsahu odstúpi od zmluvy o dielo, pričom si bude uplatňovať aj náklady spojené s vykonaním auditu.

TS

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok