24. 9. 2008
Audit webstránky

Mesto Malacky ako prevádzkovateľ oficiálnej internetovej stránky www.malacky.sk si po redizajne stránky v rámci zmluvnej záruky na akosť dodaného diela objednáva vypracovanie odborných posudkov diela tretími, nezávislými osobami. Odborné posudky budú zamerané na prístupnosť webstránky zrakovo postihnutým ľuďom, funkčnosť a naplnenie požiadaviek objednávateľa výzvy na predloženie ponuky na redizajn, kontrolu dodržania štandardov pre verejnú správu, technickú dokumentáciu a užívateľský manuál vypracovaný zhotoviteľom. V prípade zistenia závažných nedostatkov nezávislým audítorom Mesto Malacky podľa § 436, ods. 1, písm. d. Obchodného zákonníka v plnom rozsahu odstúpi od zmluvy o dielo, pričom si bude uplatňovať aj náklady spojené s vykonaním auditu.

TS

Ďalšie
Samospráva
Spoločnosť
26. 1. 2023
Špeciálna prokuratúra zastavila stíhanie primátora

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
25. 1. 2023
Múzeum vydalo nový zborník

MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera vydalo nový zborník Malacky a okolie 15, zameraný na…

Zobraziť celý článok