17. 3. 2014
Archeologické výkopy pri kaštieli

Podľa historických prameňov je aj Malacký kaštieľ budovou, okolo ktorej mohla existovať priekopa slúžiaca na odvodňovanie.

Podzemné priestory Malackého kaštieľa trpia značnou vlhkosťou. Odstránenie vlhkosti muriva je v rámci rekonštrukcie kaštieľa zásadnou nutnosťou. Samotná sanácia však podľa projektu nemusí byť účinná. Jej vykonanie je navyše veľmi drahou záležitosťou. Stojí približne 1 milión eur. Preto sa v súčasnosti zisťujú ďalšie možnosti odstránenia vlhkosti z kaštieľa a hľadajú sa odpovede na to, ako riešili vlhkosť v minulosti Pálfiovci.

V pondelok 17. marca sa uskutočnil archeologický výskum pozostávajúci z dvoch výkopov. Cieľom je zistiť, či sa okolo kaštieľa v minulosti nachádzala priekopa, ktorá odvetrávala podzemné priestory, a či by ju bolo možné opätovne vybudovať. Všetko sa realizovalo pod odborným dohľadom krajského pamiatkového úradu. Celý archeologický výskum vykonali zúčastnení sponzorsky. Po odbornej stránke dohliadal uvedený KPÚ, výkopové práce zabezpečila firma pána M. Longauera a geodetické práce M. Zapletal.

Archeológ na základe zistených skutočností a fotodokumentácie vyhodnotí stav a mestu podá záverečnú správu. Na jej základe sa určí ďalší postup.

Text, foto: N. Slobodová

 

Ďalšie
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok