15. 4. 2011
Aprílové zasadnutie MsZ

Vo štvrtok 14. 4. sa o 15.00 h začalo v Malackách zasadnutie mestského zastupiteľstva. Hneď po otvorení zasadnutia a určení návrhovej komisie MsZ primátor mesta J. Ondrejka pozval pred mestské zastupiteľstvo riaditeľa malackej nemocnice, ktorý informoval o príčinách a dôvodoch zavedenia poplatkov v nemocnici v rámci plánovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré boli v ostatnom čase predmetom takmer všetkých slovenských médií. Zdôraznil, že poplatky sa v nijakom prípade netýkajú akútnych lekárskych zákrokov, pretože tieto sú plne hradené  zmluvnými poisťovňami.
Poslanci pokračovali schválením návrhu na doplnenie člena komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo o A. Dubajovú.
Po búrlivej ale konštruktívnej debate o prioritách mesta, ktorým zasadnutie pokračovalo, poslanci vzali na vedomie doplnený materiál o pripomienky MsZ a konečnú podobu materiálu o prioritách mesta pripravia za okrúhlym stolom predsedovia jednotlivých komisií spolu s primátorom a prednostom MsÚ do 15. mája.
Ďalším bodom programu bol návrh na vysporiadanie pozemkov pod HBV Jánošíkova, ktorý prijatím MsZ dáva definitívnu bodku za prvou etapou prevodu pozemkov do vlastníctva mesta. Poslanci ďalej prijali zmenu rozpočtu mesta na rok 2011.  Pokračovalo prerokovanie informácie o stave riešenia nedostatku miest v MŠ a s tým súvisiaci  postup rekonštrukcie nehnuteľnosti DD Macejko,  ktorá by mala zvýšiť kapacitu na 120 detí už začiatkom budúceho školského roka.
Najdlhšie prerokovávaná bola informácia hlavnej kontrolórky mesta
Ľ. Čikošovej o finančných únikoch z príspevkovej organizácie  Mestského centra sociálnych služieb za obdobie 2008 – 2011. Na základe zistení kontroly bolo podané  trestné oznámenie na účtovnú pracovníčku tohto zariadenia. Návrh primátora na odvolanie riaditeľky MsCSC ako zodpovednej osoby za uvedený stav nebol po viac ako hodinovom samostatnom rokovaní poslancov nakoniec prijatý.
Posledným bodom bolo doplnenie uznesenia zámeru vybudovať prestupový terminál na Nádražnej ulici, ktoré rieši možnosti čo najefektívnejšieho použitia oprávnených  nákladov projektu.

/ur/
foto: S. Osuský

Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok