2. 5. 2014
Anglický večer v ZŠ Štúrova
To sa žiaci 4., 6. a  7. Ročníkov pod vedením p. učiteliek Kajanovej a Mózovej rozhodli spojiť užitočné s príjemným. Pozvali  svojich  rodičov na informačné stretnutie ohľadom konania Cambridgeských detských certifikátov na našej škole a súčasne im pripravili skutočné anglické pohostenie: sendviče a koláče, ktoré sami pripravili. Na otázky rodičov odpovedala pani Andrea Grancic z Britskej rady v Bratislave. Deti sa pod vedením svojich pani učiteliek pripravujú na všetky tri úrovne – Starters, Movers a Flyers.

Už druhý rok majú deti ZŠ Štúrovej možnosť nechať si otestovať svoje vedomosti z anglického jazyka touto medzinárodnou certifikačnou skúškou organizovanou o celom svete Cambridgeským syndikátom. Po celoročnej príprave sa deti naučia porozumieť čítanému i hovorenému slovu,  reagujú  na otázky a tvoria otázky v priamom rozhovore. Získavajú obrovskú skúsenosť a sebavedomie pri zvládaní podobných skúšok odteraz po maturitu z cudzieho jazyka.

Žiaci sú motivovaní uspieť čo najlepšie, pretože na certifikáte, ktorý každé dieťa dostane,  je počtom erbov zo štyroch jazykových zručností znázornený ich skutočný dosiahnutý výsledok. Testuje sa čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie, kde rozhovor je so skutočným rodeným používateľom anglického jazyka. Skúšky sa v ZŠ na Štúrovej ulici uskutočnia 10. júna.  

ZŠ Štúrova
Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
23. 5. 2024
Okresný súd Malacky vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vyšší súdny úradník

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok