5. 2. 2015
Aký je rozdiel medzi ÚPS a LSPP?

Nemocnica Malacky  spustila na svojom webe novú inforgrafiku týkajúcu sa rozdielov medzi  Ústavnou pohotovostnou službou (ÚPS) a Lekárskou službou prvej pomoci (LSPP). So súhlasom nemocnice tieto informácie zverejňujeme vo verejnom záujme.

Lekárska služba prvej pomoci (LSPP)
LSPP poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre pacientov, ktorých zdravotný stav sa náhle zhoršil, ale nemusí im priamo ohrozovať život. LSPP je osobitne prevádzkovaná pre:
– dospelých (1 poskytovateľ na 100 000 obyvateľov),
– deti a dorast (1 poskytovateľ na 50 000 detí),
– zubné lekárstvo (1 poskytovateľ na 400 000 obyvateľov).

Kedy LSPP vyhľadať?
Pri zvýšenej teplote, závratoch, malých ranách, náhlej alergickej reakcii a podobne.
Kto dostupnosť jednotlivých LSPP zabezpečuje?
LSPP zabezpečuje poskytovateľ (najčastejšie nemocničné zariadenie, ale môže aj právnická osoba, nezisková organizácia a pod.) v zdravotníckom zariadení poskytovateľa. Na prevádzkovanie LSPP musí mať platné povolenie vydávané regulátorom služby – prislúchajúcim vyšším územným celkom. Samosprávny kraj informuje o dostupnosti LSPP na svojej webovej stránke pre všetky k nemu prislúchajúce okresy, kde uvádza miesto výkonu, ordinačné hodiny a zoznam poskytovateľov jednotlivých LSPP samostatne vždy na kalendárny mesiac.

Kto LSPP vykonáva?
Lekársku službu prvej pomoci zabezpečujú lekári všeobecnej ambulantnej starostlivosti/ špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti, lekári v odboroch vnútorné lekárstvo a pediatria.

Ústavná pohotovostná služba (ÚPS)
ÚPS – Centrálny príjem je určený pre pacientov s vážnym, život ohrozujúcim stavom. Ústavná pohotovostná služba pozostáva z dvoch zložiek – z centrálneho príjmu a ústavnej pohotovosti – a je určená pre:
– dospelých,
– deti a dorast.
Centrálny príjem prijíma pacientov, napríklad privezených záchrannou zdravotnou službou, a zabezpečuje pre nich okamžitú neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Po tomto ošetrení je pacient buď prepustený do domácej liečby, alebo (častejšie) hospitalizovaný na ústavnej pohotovosti, kde mu je poskytovaná nepretržitá zdravotná starostlivosť.

Kedy ÚPS vyhľadať?
Pri náhlych, život ohrozujúcich stavoch, napríklad pri strate vedomia, vážnych úrazoch, krvácaní, bolesti v hrudníku, podozrení na infarkt a pod.

Kto dostupnosť ÚPS zabezpečuje?
Z minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je stanovená pevná sieť poskytovateľov, v ktorej je urgentný príjem definovaný ako jedna z podmienok na zaradenie do tejto siete. Poskytovateľ v rámci pevnej siete zabezpečuje 24-hodinovú dostupnosť špecializovaných pracovísk uvedených v nariadení vlády, vzťahujúcom sa na reguláciu tejto služby. Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zaradených do pevnej siete zverejňujú zdravotné poisťovne na svojich webových stránkach (Dôvera, Union, VšZP). Okrem zariadení v pevnej sieti môžu ústavnú pohotovostnú službu poskytovať aj iní poskytovatelia – v rôznej štruktúre a na rôznej úrovni.
Kto ÚPS vykonáva?
Zdravotnú starostlivosť ÚPS poskytujú zamestnanci nemocničných zariadení. Požiadavky na personálne zabezpečenie urgentných príjmov definuje legislatíva.

Na webe nemocnice sú zodpovedané aj najčastejšie otázky verejnosti ohľadom LSPP a ÚPS a tiež udržateľnosti ÚPS v Malackách.

Zdroj: Nemocnica Malacky

 

Ďalšie
Šport
Voľný čas
20. 2. 2024
Po úspešnom nultom ročníku prišiel úspešný prvý

Minuloročná premiéra amatérskeho volejbalového turnaja zmiešaných tímov bola úspešná, a tak po…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Sociálna oblasť
Oznamy
20. 2. 2024
Štatistický úrad vykonáva v Malackách zisťovanie o príjmoch a životných…

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o…

Zobraziť celý článok