24. 10. 2012
Ako to vyzerá s emisiami v Swedspane?

19. októbra sa uskutočnilo v závode Swedspan, s. r. o., v Malackách meranie hodnôt vybraných emisií. Znečisťovateľom ovzdušia ho nariaďuje pravidelne vykonávať zákon o ovzduší. Zástupcovia spoločnosti Swedspan uviedli, že drevný prach, ktorý Malačania nachádzajú na parapetných doskách svojich okien alebo predných sklách automobilov, pochádza zo skládok dreva a nie z komína. Nový závod už bude mať skládky dreva v halách a drevný prach v sile. V novom závode majú byť použité najnovšie výrobné technológie. Súčasný, generačne starší závod má byť kompletne demontovaný. Základný kameň nového závodu položila spoločnosť v lete 2012. Okolo nového závodu bude vysadené aj pásmo stromov. K súčasnej prašnej situácii totiž podľa zástupcov spoločnosti prispelo aj vyrúbanie lesa, ktorý kedysi bol medzi závodom a obytnými zónami Malaciek.

Na meranie bola prizvaná aj pracovná skupina mestského zastupiteľstva, ktorá od septembra 2011 komunikuje so zástupcami spoločnosti Swedspan, s. r. o., práve na túto tému. Merania sa zúčastnili poslanci Jozef Mračna, Daniela Hamarová a Marián Andil.

Súčasný závod má zo zákona povinnosť vykonávať meranie raz za 6 rokov. Obvodný úrad životného prostredia však môže pre vybrané hodnoty emisií  stanoviť častejšie kontrolné meranie. Napríklad meranie TOC (celkový organický uhlík) je vykonávané raz ročne.

Nový závod bude už mať zo zákona povinnosť vykonávať merania kontinuálne (priebežne). Týkať sa to bude tuhých znečisťujúcich látok (TZL), organických látok (TOC), oxidov dusíka (NOx) a oxidu uhoľnatého (CO). Pre formaldehyd a ťažké kovy, ktoré sa technicky nedajú merať kontinuálne, sa bude vykonávať meranie 4x do roka.

Výsledky meraní z 19. októbra budú známe o mesiac až mesiac a pol. Jednotlivé výsledky meraní si môžete pozrieť na webovej stránke http://www.swedspan.sk/sk/environment.


– mija –
– Zdroj: M. Andil, pracovná komisia MsZ
– Foto: M. Andil, pracovná komisia MsZ

Ďalšie
Voľný čas
29. 9. 2023
Uzavretie Športového leta 2023 v bowlingu

Seniori z Denného centra v Malackách ukončili 5. ročník akcie Športové leto 2023 v bowlingu…

Zobraziť celý článok
Šport
27. 9. 2023
Okolo ringu:  boxerský maratón

Pred pár dňami sa vDubnici nad Váhom konal 8-hodinový maratón II. Slovenskej ligy boxu (SLB). V…

Zobraziť celý článok