3. 5. 2011
Ako spoznáte sčítacieho komisára
Podľa zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sčítací komisár je štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý je bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Výber sčítacích komisárov vykonali obce. Vymenovaných sčítacích komisárov následne odborne vyškolil Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Úlohou sčítacích komisárov bude zabezpečiť sčítanie obyvateľov, domov a bytov v čase sčítania, ktorý svojím nariadením ustanovila vláda  Slovenskej  republiky na obdobie od 13. mája do 6. júna 2011.    

Prehľad niektorých povinností sčítacích komisárov, podľa ktorých bude možné zistiť, či domácnosť skutočne navštívil sčítací komisár:
•    Sčítací komisár nesmie zaklopať na dvere domácnosti skôr ako 13. mája 2011 a neskôr ako 6. júna 2011
•    Sčítací komisár pri prvej návšteve odovzdá členom domácnosti sčítacie tlačivá a obálky s identifikátormi a overovacími heslami. Pre všetkých bývajúcich členov domácnosti ich môže od sčítacieho komisára prevziať aj jedna dospelá osoba. Každý člen domácnosti, vrátane detí, dostane identifikátor na vyplnenie formuláru A. Údaje o obyvateľovi. Domácnosť prevezme jednu obálku s identifikátorom a overovacím heslom na vyplnenie formuláru B. Údaje o byte a jednu obálku s identifikátorom a overovacím heslom na vyplnenie formuláru C. Údaje o dome (ak nejde o bytový dom).
•    Sčítací komisár bude povinný preukazovať sa osobitným poverením starostu obce alebo primátora mesta, ktoré bude opatrené okrúhlou pečiatkou obce alebo mesta. Toto poverenie musí mať sčítací komisár umiestnené na viditeľnom mieste. Ak by mal obyvateľ napriek tomu pochybnosti, či ten, kto ho navštívil, je sčítací komisár, požiada sčítacieho komisára o predloženie občianskeho preukazu. Obce vytvoria zoznam sčítacích komisárov. Obyvateľ si bude môcť telefonicky alebo osobne skontrolovať na obecnom, mestskom alebo miestnom úrade, či ten, kto ho navštívil, je vedený v tomto zozname. Prípadné nedostatky v práci sčítacích komisárov budú riešiť obce.
•    Sčítací komisár nesmie vstúpiť do domácnosti, ak ho obyvateľ nevyzve. Ak sa obyvateľ v čase od 21. mája do 29. mája 2011 sčíta elektronicky, sčítací komisár ho už druhý raz nenavštívi. Sčítací komisár ani obec nebudú mať prístup k elektronicky vyplneným sčítacím formulárom.
•    Okrem vzťahov medzi členmi domácnosti nesmie sčítací komisár zisťovať žiadne ďalšie údaje len tie, ktoré sú obsahom sčítacích formulárov.
Podľa reprezentatívneho výskumu verejnej mienky, ktorý v dňoch 29. marca až 4. apríla t. r. technikou štandardizovaného rozhovoru na vzorke 1143 respondentov vo veku 18 a viac rokov realizovalo pre Štatistický úrad Slovenskej republiky Centrum sociálnych výskumov pri Infostate, obyvatelia Slovenskej republiky spájajú so sčítacím komisárom nasledujúce očakávania:

Sčítací komisár by mal byť slušný človek, diskrétny a mlčanlivý, ochotný pomôcť, poradiť, vysvetliť veci. Nasledujú vlastnosti ako tolerancia a trpezlivosť, to, že ľudia ho poznajú, ďalej serióznosť, ústretovosť a spoľahlivosť.

Zdroj: Štatistický úrad SR
Ďalšie
Mestská polícia
Práca
Oznamy
3. 2. 2023
Mestská polícia Malacky prijme príslušníka

Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok