5. 2. 2015
Ako sme separovali v roku 2014?

Malačania v minulom roku vyprodukovali 7215 ton odpadu. Väčšinu tvorí komunálny odpad, ktorého sme vyprodukovali takmer 4356 ton. Jeden obyvateľ Malaciek je tak priemerne zodpovedný za 390 kilogramov odpadu.

V Malackách sa vo väčšej miere separuje odpad od roku 2004, kedy spoločnosť Tekos, zodpovedná za vývoz odpadu na území nášho mesta, nakúpila vďaka príspevku z Recyklačného fondu väčšie množstvo zberných nádob na papier a sklo. V roku 2006 sa rozbehol separovaný zber plastov, kontajnery poskytla firma A.S.A. Zohor, ktorá vykonáva aj zber. Zberné nádoby sa samozrejme dokupovali aj neskôr, od tohto roka však v Malackách ľudia začali triediť odpad v oveľa väčšej miere.

Za rok 2014 sme spoločne vyseparovali 284,71 ton papiera, 226,52 ton skla a 54,67 ton plastov. V porovnaní s minulým rokom ide v prípade papiera a plastov o takmer identické čísla. Skla sme však v roku 2014 vyseparovali až o 40 ton menej ako v roku 2013. Zaujímavý je aj zber šatstva, ktorého sa v roku 2014 vytriedilo 34 ton. V Malackách máme na zber šatstva rozmiestnených 9 ks kontajnerov.

V minulosti sa v Malackách rozšíril zber tetrapakov (kompozitných obalov), ktoré majú rovnako ako ďalšie vyseparované odpady druhotné využitie. V rokoch 2010, 2011, 2012 sa ich v našom meste vyseparovalo každý rok až okolo 26 ton. Do ich triedenia sa zapájali všetky školy. V roku 2013 bol zaznamenaný výrazný úbytok a tetrapakov sa vyseparovalo len 9,8 tony. V roku 2014 sa o toto triedenie začali oveľa viac zaujímať elokované triedy MŠ a určite aj ich zásluhou sa čísla začali opäť zvyšovať. V roku 2014 sme vyseparovali 17,7 tony tetrapakov.

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa podieľajú na separovanom zbere a tým chránia naše životné prostredie.

Text: N. Slobodová, foto: S. Osuský

 

Ďalšie
Samospráva
Spoločnosť
26. 1. 2023
Špeciálna prokuratúra zastavila stíhanie primátora

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
25. 1. 2023
Múzeum vydalo nový zborník

MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera vydalo nový zborník Malacky a okolie 15, zameraný na…

Zobraziť celý článok