5. 2. 2015
Ako sme separovali v roku 2014?

Malačania v minulom roku vyprodukovali 7215 ton odpadu. Väčšinu tvorí komunálny odpad, ktorého sme vyprodukovali takmer 4356 ton. Jeden obyvateľ Malaciek je tak priemerne zodpovedný za 390 kilogramov odpadu.

V Malackách sa vo väčšej miere separuje odpad od roku 2004, kedy spoločnosť Tekos, zodpovedná za vývoz odpadu na území nášho mesta, nakúpila vďaka príspevku z Recyklačného fondu väčšie množstvo zberných nádob na papier a sklo. V roku 2006 sa rozbehol separovaný zber plastov, kontajnery poskytla firma A.S.A. Zohor, ktorá vykonáva aj zber. Zberné nádoby sa samozrejme dokupovali aj neskôr, od tohto roka však v Malackách ľudia začali triediť odpad v oveľa väčšej miere.

Za rok 2014 sme spoločne vyseparovali 284,71 ton papiera, 226,52 ton skla a 54,67 ton plastov. V porovnaní s minulým rokom ide v prípade papiera a plastov o takmer identické čísla. Skla sme však v roku 2014 vyseparovali až o 40 ton menej ako v roku 2013. Zaujímavý je aj zber šatstva, ktorého sa v roku 2014 vytriedilo 34 ton. V Malackách máme na zber šatstva rozmiestnených 9 ks kontajnerov.

V minulosti sa v Malackách rozšíril zber tetrapakov (kompozitných obalov), ktoré majú rovnako ako ďalšie vyseparované odpady druhotné využitie. V rokoch 2010, 2011, 2012 sa ich v našom meste vyseparovalo každý rok až okolo 26 ton. Do ich triedenia sa zapájali všetky školy. V roku 2013 bol zaznamenaný výrazný úbytok a tetrapakov sa vyseparovalo len 9,8 tony. V roku 2014 sa o toto triedenie začali oveľa viac zaujímať elokované triedy MŠ a určite aj ich zásluhou sa čísla začali opäť zvyšovať. V roku 2014 sme vyseparovali 17,7 tony tetrapakov.

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa podieľajú na separovanom zbere a tým chránia naše životné prostredie.

Text: N. Slobodová, foto: S. Osuský

 

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
30. 11. 2023
Nový podcast MALACKY NAHLAS - prvý diel

Milí Malačania, začíname s novým podcastom MALACKY NAHLAS. Budeme sa v ňom venovať dôležitým a…

Zobraziť celý článok