6. 4. 2020
Ako si vybaviť rybársky lístok

Ak ste nový záujemca o vydanie rybárskeho lístka, z internetovej stránky mesta si stiahnite žiadosť https://www.malacky.sk/docs/zp/rybarsky%20listok.pdf. Po jej vypísaní ju naskenujte a pošlite elektronicky na adresu viera.lapinova@malacky.sk alebo poštou na adresu: Mestský úrad Malacky, Oddelenie ekonomiky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky.

Ak ste už v minulosti žiadali o vystavenie rybárskeho lístka, nemusíte žiadosť posielať znovu.  

Ďalší postup:
–    uhradiť na bankový účet sumu 7 € (ročný lístok) alebo 17 € (trojročný lístok),
–    ako variabilný symbol uviesť dátum svojho narodenia,
–    do správy pre prijímateľa uviesť MENO, PRIEZVISKO, ČÍSLO OBČIANSKEHO PREUKAZU a skratku RL (dôležité pre identifikáciu platby, že ide o rybársky lístok),
–    po pripísaní platby na bankový účet mesta bude vystavený rybársky lístok
–    približne 2 dni po uhradení platby bude možné osobne si vyzdvihnúť lístok v podateľni Mestského úradu Malacky (pracovné dni od 8.00 do 11.00 h).

Číslo účtu mesta: SK36 5600 0000 0032 0010 5003

Bližšie informácie:
mail: viera.lapinova@malacky.sk
telefón: 034 79 66 146

MsÚ

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok