20. 4. 2023
Ako sa nám darí triediť odpad?

Za rok 2022 mali Malacky úroveň vytriedenia komunálneho odpadu na úrovni 57,08 %. Znamená to, že z celkového množstva odpadu sme viac ako polovicu vytriedili na zložky, ktoré sa môžu ďalej spracovať (papier, plasty, sklo, kuchynský odpad atď.).

Celkové množstvo odpadu, ktoré sme vlani vyprodukovali, bolo 13 tisíc ton, pričom percento vytriedenia každým rokom rastie.

Kedysi sme to nazývali druhotné suroviny, dnes hovoríme moderným slovníkom o separovaní (triedení) odpadu. Zmyslom triedenia je to, aby sa čo najviac použiteľného odpadu dostalo na opätovnú recykláciu (papier, plasty, kovy, sklo, biologicky rozložiteľný rastlinný odpad, kuchynský odpad).

V zmiešanom komunálnom odpade by malo v konečnom dôsledku zostať iba to, čo sa už nedá vytriediť a ďalej spracovať. Čím zodpovednejšie triedime, tým menej zostáva zvyšného (zmesového) odpadu, ktorý končí na skládke alebo v spaľovni.

Ľ. Pilzová, foto: archív (ilustr.)

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v Malackách

  • 2019    38,55%
  • 2020    45%
  • 2021    54,3% 
  • 2022    57,08% 

Separovaný (triedený) zber

  • plasty – žlté kontajnery
  • papier – modré kontajnery 
  • kuchynský odpad – veľké hnedé kontajnery rozmiestnené po meste
  • odpad zo záhrad pri domoch – hnedé kontajnery

PET fľaše a plechovky – sú zálohované a vracajú sa do obchodov

Ďalšie
Šport
5. 6. 2023
Boris Bojanovský je tretíkrát majstrom SR 

Basketbalová extraliga má za sebou sezónu 2022/2023. Siedmy finálový zápas v pondelok 29. mája…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
1. 6. 2023
Verejnosť proti humanitárnemu centru

Na rokovanie mestského zastupiteľstva 30. mája prišli obyvatelia mesta vo vyššom počte než obvykle…

Zobraziť celý článok