25. 6. 2009
Ako ďalej s biologickým odpadom

V súčasnosti sa uskutočňuje v domácnostiach mesta Malacky prieskum, ktorý sa týka ich budúceho nakladania s biologickým odpadom. Takmer tridsiatka dobrovoľníkov zo štátneho gymnázia oslovuje rodiny zo všetkých rodinných domov v Malackách. V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch je od 1. 1. 2006 zakázané ukladať biologický odpad na skládku. Od roku 2010 budú mať občania povinnosť kompostovať rastlinný odpad.

Domácnosti pritom majú na výber z troch možných budúcich spôsobov nakladania s rastlinným odpadom: domové kompostovanie, teda kompostovanie na vlastnom pozemku (keď od mesta za zníženú cenu dostanú kompostér); separovaný zber rastlinného odpadu (ten sa bude za poplatok pravidelne vyvážať); vlastný zber a odvoz (zhromažďovanie odpadu vo vlastnej nádobe a jej svojpomocný vývoz na odpadové dvory, ktorý bude treba deklarovať).

Dotazník má slúžiť ako prvotná informácia pre mesto, aby sa neskôr vedelo, ako sa rozdelia financie určené na túto aktivitu. V súčasnosti je už druhý raz podaný projekt na vytvorenie kompostárne pre mesto Malacky.

raj-

Ďalšie
Samospráva
2. 2. 2023
Voľné pracovné miesto: samostatný odborný referent verejného obstarávania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. Názov…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Mestská polícia
2. 2. 2023
Výberové konanie: vedúci Oddelenia preventívnych aktivít Mestskej polície…

       Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie…

Zobraziť celý článok