20. 1. 2022
Aké chceme mať Malacky v najbližších rokoch?
Nová škôlka, základná škola, športová aréna, kultúrny dom. Alebo aj pumptrack či rozhľadňa. Ako sa budú Malacky meniť počas najbližších rokov a ako budú vyzerať v roku 2030? Čo treba urobiť pre zlepšenie dopravy, pre kvalitu životného prostredia, pre dostupnú zdravotnú či sociálnu starostlivosť? Odpoveď na  tieto otázky dáva Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Malacky na roky 2022 – 2030. Medzi najväčšie výzvy patrí okrem iného vysoký podiel emisií na znečistení vzduchu, starnutie obyvateľov či nedostatok všeobecných lekárov a pediatrov.
 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) je základným strategickým dokumentom, ktorý spolu s územným plánom a Komunitným plánom sociálnych služieb stanovuje priority rozvoja mesta. Vznikal niekoľko mesiacov a podieľalo sa na nich päť pracovných skupín. Výsledkom ich práce je rozsiahly dokument, ktorý v decembri schválilo mestské zastupiteľstvo. 

PHSR uvádza 7 hlavných priorít pre rozvoj mesta do roku 2030: 
  • mobilita (znížiť znečistenie ovzdušia z dopravy, zvýšiť odolnosť dopravného systému)
  • životné prostredie (podporiť obehové hospodárstvo, zabezpečiť ochranu prírodných zdrojov, zmieniť dôsledky zmeny klímy, znížiť produkciu emisií CO₂),
  • školstvo a šport (dostupnosť vzdelávacieho systému, podpora športových a voľnočasových aktivít a práce s mládežou),
  • kultúra a turizmus (rozmanitosť a kvalita kultúry, rozvoj turizmu),
  • zdravotná starostlivosť (kvalita zdravia, dostupnosť zdravotnej starostlivosti),
  • sociálna starostlivosť (kvalitná a dostupná sieť sociálnej starostlivosti a bývania),
  • technická infraštruktúra a bezpečnosť obyvateľov (technická vybavenosť vďaka SMART riešeniam). 

DOPRAVA 
Cieľom je obmedziť tranzitnú dopravu cez mesto, ktorá spôsobuje vysoké znečistenie ovzdušia. Bude sa preto pokračovať v príprave dvoch diaľničných križovatiek D2 – Rohožník a  D2 – Studienka. V zásobníku projektov je výstavba južného obchvatu medzi Stupavskou a Cestou mládeže. Pokračovať sa má vo výstavbe siete cyklotrás a revitalizácii verejných priestranstiev s cieľom posilniť pešiu dopravu.

ŠKOLSTVO 
Pribúda žiakov so špecifickými potrebami a kapacity existujúcich školských zariadení sú na hranici obsadenosti. Preto PHSR hovorí o výstavbe novej materskej i základnej školy. 
Mesto chce viac podporiť inkluzívne vzdelávanie (prístavba výťahov, úprava tried a spoločných priestorov, rozšírenie počtu asistentov, špeciálnych pedagógov a logopédov). Pri ZŠ na Záhoráckej ulici sa plánuje nový multifunkčný športový areál. 

ŠPORT 
Nosným projektom je výstavba novej Šport arény Malacky v areáli bývalej píly, kde ma vzniknúť okrem multifunkčnej športovej haly aj zimný štadión. Zámocký park by mal byť určený iba pre rekreačný šport, z čoho vyplýva, že mesto by sa malo pripraviť na výstavbu nového futbalového štadiónu mimo parku. Plánujú sa tiež športoviská pre neorganizované športové aktivity (prístavba skateparku a workoutových ihrísk, výstavba pumptracku a inline dráhy pre korčuliarov).

KULTÚRA 
V oblasti kultúry bude dominovať výstavba kultúrneho centra (vrátane knižnice, základnej umeleckej školy, divadla atď). V pláne je aj rekonštrukcia Pálffyovského kaštieľa a synagógy. Nový impulz majú dostať celomestské kultúrne podujatia. Zaujímavosťou je výstavba rozhľadne.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Pripravuje sa nová kompostáreň a v pláne je aj areál pre zhodnocovanie odpadov so zameraním na recykláciu prostredníctvom triediacich liniek. Budú sa budovať parky, retenčné nádrže či zelené strechy. Na verejných priestranstvách budú pribúdať vodopriepustné povrchy. 

ZDRAVOTNÍCTVO, SOCIÁLNE SLUŽBY 
Veľkou výzvou bude stabilizácia nemocnice od roku 2023, keď sa má skončiť poskytovanie ústavnej pohotovostnej služby. Cieľom je tiež posilnenie ambulancií pediatrov a všeobecných lekárov. Mesto plánuje rozšíriť počet opatrovateliek v domácnostiach, stavať nové pobytové zariadenia pre seniorov a nájomné byty. Do zásobníka projektov sa zaradila výstavba špeciálneho centra pre deti s poruchou autistického spektra. 

Text: Ľ. Pilzová, foto: CBS, D. Krakovský 


PHSR je rámcovým dokumentom a jednotlivé projekty sa budú pripravovať podľa finančných možností mesta a možností čerpania dotácií z externých zdrojov.  Kompletné znenie je zverejnené na tejto stránke. 

Ďalšie
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
23. 2. 2024
Pozývame vás venčiť psíkov

            Strávte víkendové doobedia so psíkmi a oni vám darujú veľa lásky. Venčenie…

Zobraziť celý článok