28. 10. 2013
Aké bolo výročné stretnutie občanov a poslancov?

V nedeľu 27. októbra sa konalo výročné stretnutie občanov a poslancov s cieľom vyhodnotiť uplynulý rok a vypočuť si názory občanov na niektoré problémy v ich volebných obvodoch. Medzi prítomnými najviac rezonovala kanalizácia a opravy ciest a chodníkov.

Výročné stretnutie občanov s poslancami za občianske združenie Ľudia pre Malacky nadviazalo na históriu tradičných stretnutí, ktoré sa každoročne konali v 6. volebnom obvode. Prítomných obyvateľov privítal poslanec Juraj Říha, ktorý celé podujatie aj moderoval. Z poslancov si prišli vypočuť názory občanov aj Gabriela Janíková, Milan Ondrovič, Katarína Berkešová, Pavol Tedla a Marián Andil. Medzi prítomných zavítal aj primátor mesta Jozef Ondrejka.

Prvá časť stretnutia bola venovaná hodnoteniu uplynulých dvoch rokov.  Poslanec J. Říha prezentoval opatrenia, ktoré pomohli Malackám zvýšiť rating na C+, udeľovaný neziskovou organizáciou Transparency International Slovensko v oblasti otvorenej a transparentnej samosprávy. Ocenil aj zavedenie online vysielaní rokovaní mestských zastupiteľstiev a prijatie nových pravidiel prevodov mestského majetku, ktorými sa zaviedla verejná kontrola. Pozitívom je aj za zdravé a zodpovedné finančné hospodárenie mesta a nový systém prideľovania dotácií pre športové kluby.

Poslanec M. Ondrovič predstavil občanom zámery, na ktorých pracuje Komisia pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie pri mestskom zastupiteľstve. Pripomenul medzinárodný študentský workshop Mesto a doprava, ktorý bol v Malackách v lete a ktorého výstupy môžeme využiť v praxi. Mesto v súčasnosti vyberá obstarávateľa územného plánu zóny centra mesta, ktorý by mal zregulovať divokú výstavbu. Z ďalších priorít spomenul riešenie dopravných problémov, kde sa pracuje na novej parkovacej politike mesta, upokojení dopravy na Veľkomoravskej ulici či prepojení ulíc Partizánskej a Kollárovej.

Poslanec P. Tedla, predseda Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport, považuje za kľúčové otvorenie novej škôlky na Rakárenskej ulici a prípravu novej mestskej koncepcie rozvoja školskej, mimoškolskej a záujmovej činnosti, ktorá by sa mala byť hotová v júni 2014 a vyjadriť ste sa k nej mohli i vy.

Primátor mesta J. Ondrejka informoval občanov o projekte odkanalizovania mesta. Uviedol tiež aktuálne informácie týkajúce sa riešenia linky na triedenie odpadu v Zohore, ktorá zhorela. Podľa jeho slov bola linka poistená a bude nahradená novou. Za neúspech považuje primátor nedoriešenie citlivého problému občianskeho spolunažívania na Družstevnej ulici, pričom zdôraznil, že rómski občania sú legálni vlastníci domu. Prítomným obyvateľom potvrdil slovo dané Rádčanom, že s presťahovaním na Hlbokú sa nepočíta.

Druhá časť výročného stretnutia patrila občanom, ktorí predniesli svoje podnety. Otázky sa týkali rekonštrukcie chodníkov a ciest, nevzhľadného nadjazdu ponad železnicu a nevyužitého priestoru pod ním či prejazdu kamiónov obytnými ulicami mesta.  Rezonovali otázky okolo budovania kanalizácie, pripojenia sa či vybudovania kanalizácie na uliciach, ktoré do projektu neboli zahrnuté. Tieto vetvy boli riešené v samostatnom stavebnom konaní, výstavbu bude realizovať a financovať Bratislavská vodárenská spoločnosť.

Text: -red-, foto: N. Slobodová, zdroj: LPM

Ďalšie
Šport
12. 6. 2024
Patrik Koch si zahral NHL, v zámorí zostáva

Hokejového obrancu a rodáka z Malaciek Patrika Kocha čaká sťahovanie. Jeho klub Arizona Coyotes,…

Zobraziť celý článok
Služby
Oznamy
11. 6. 2024
Zberný dvor na Partizánskej bude zatvorený

Od piatku 14. júna do stredy 19. júna bude zberný dvor na Partizánskej ul. ZATVORENÝ.V prípade…

Zobraziť celý článok