Bývalý budova MsÚ (Nafta)
19. okt 2023 od 14:00
Mesiac úcty k starším

Denné centrum si dovoľuje pozvať svojich členov na posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Uskutoční sa vo štvrtok 19. októbra 2023 o 14.00 h v bývalej budove MsÚ (Nafta), Radlinského 1 v Malackách.

Výbor Denného centra

Ďalšie
1
jún

Deň detskej radosti 2024

10
sep
Koncert

DUO JAMAHA ,, Roztočíme to tour 2024”