areál futbalového štadióna, Zámocký park, Malacky
14. okt 2023
Malacký kilometer - 2023

Malacký kilometer – propozície

Organizátori: CVČ Malacky, AC Malacky

Termín:          sobota 14. októbra 2023

Miesto:          areál futbalového štadióna, Zámocký park, Malacky

Hlavný rozhodca:   Vladimír Handl

Preteky sú súčasťou Záhoráckeho detského bežeckého pohára 2023.

Prihlášky jednotlivcov: na mieste od 8.30 h

Prihlášky škôl: mailom do 12. októbra 2023 na adresu bkhod@seznam.cz.

Trať: prírodný povrch. Je možné použitie klincovej obuv (tretry).

Ceny: Prví traja v každej kategórii získajú medailu a vecnú cenu.

Čas štartu    KategórieRok narodeniaDĺžka trate
10.00 hnajmladšie žiačky2012 – 2013400 m
10.05 hnajmladší žiaci2012 – 2013400 m
10.10 hmladšie žiačky2010 – 2011600 m
10.20 hmladší žiaci2010 – 2011600 m
10.30 hstaršie žiačky2008 – 2009800 m
10.40 hstarší žiaci2008 – 2009800 m
10.50 hprípravka dievčatá2014 – 2015300 m
10.55 hprípravka chlapci2014 – 2015300 m
11.00 hmladšia prípravka dievčatá2016 – 2017200 m
11.05 hmladšia prípravka chlapci2016 – 2017200 m
11.10 hpredškoláci dievčatá2018 – 2019100 m
11.15 hpredškoláci chlapci2018 – 2019100 m
11.20 hbenjamínkovia chlapci2020 a mladší70 m
11.25 hbenjamínkovia dievčatá2020 a mladší70 m
Rozpis štartov jednotlivých kategórií

Preteky sú verejné. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Za ich zdravotný stav zodpovedá vedúci pretekárov alebo rodič. Štartuje sa na vlastné náklady. Je potrebné, aby každý pretekár mal pri sebe kópiu alebo originál zdravotného preukazu. Pri dokázaní falšovania dátumu narodenia je súťažiaci automaticky diskvalifikovaný.

Protesty: Podávajú sa písomne hlavnému rozhodcovi s vkladom 2 € alebo 120 Kč. Pri neopodstatnenom proteste vklad prepadá v prospech organizátora.

Občerstvenie je pripravené pre každého účastníka pretekov v cieli.

Šatne a sprchy sú v priestoroch športového areálu.

Neodporúčame nosiť cenné predmety a väčšie množstvo peňazí. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné straty a iné škody.

Vyhodnotenie: po odbehnutí každej kategórie a spracovaní výsledkov

Ďalšie
10
sep
Koncert

DUO JAMAHA ,, Roztočíme to tour 2024”

31
dec
Kino

KINO ZÁHORAN MALACKY