atletická dráha futbalového štadióna
14. okt 2023
Malacká X - 2023

Malacká X – propozície 40. ročníka

Zaradená do seriálu GRAND PRIX ZÁHORIA a MORAVSKO-SLOVENSKÉHO BEŽECKÉHO POHÁRA ROTOR 2023

Termín: sobota 14. októbra 2023

Miesto: Malacky, areál futbalového štadióna, Zámocký park

Prezentácia:   9.00 – 11.45 h

Organizátori: Komisia pre šport a mládež pri MsZ Malacky, Centrum voľného času Malacky

Spoluorganizátori: AC Malacky, Dobrovoľný hasičský zbor Malacky, AD HOC Malacky

Informácie: Vladimír Handl (mobil 0903 574 772)

Protesty: podať protest možno do 10 minút po zverejnení výsledkov hlavnému rozhodcovi s vkladom 5 €. Pri neopodstatnenom proteste vklad prepadá v prospech organizátora.

Upozornenie: Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo. Pretekári sú povinní riadiť sa pokynom riaditeľa pretekov a hlavného rozhodcu. Preteky sa riadia pravidlami Moravsko-slovenského bežeckého pohára a Grand Prix Záhoria.

Kategórie: rozhodujúci je rok narodenia

Štart hlavných pretekov: 12.00 h, atletická dráha futbalového štadióna       

muži do 39, muži 40+, muži 50+, muži 60+, muži 65+  10 km (3 okruhy)

muži 70+, ženy do 34, ženy 35+, ženy 45+, ženy 55 +       6 km (2 okruhy)

dorastenky, dorastenci, juniorky, juniori                         3 km (1 okruh)

Trasa: atletická dráha, chodníky Zámockého parku, okruhy

Povrch: prevažne jemný štrk, škvara, zámková dlažba (nevhodný na tretry)

Parkovanie: parkovisko oproti hasičom, Legionárska ul.

Štartovné: 6 €/150 Kč (muži a ženy).Juniorky, juniori, dorastenky a dorastenci neplatia.

Vyhodnotenie: 30 min. po skončení hlavných pretekov v areáli futbalového štadióna. Pre každého účastníka je zabezpečené občerstvenie.

Ceny: Prví traja v každej kategórii získajú pohár. Ocenený bude aj najrýchlejší v kategórii muži a v kategórii ženy z Malaciek.

Šatne: objekt futbalového štadióna a hádzanárskeho ihriska

Riaditeľ pretekov: Ladislav Čas                         

Hlavný rozhodca: Vladimír Handl

Ďalšie
22
aug
Koncert

KL 2024 - HONZA NEDVĚD ml. a Příbuzní

21
aug
Kvíz

KL 2024: Literárna kuchyňa - Detektívne záhady – kvíz s…