11. 10. 2010
Akademický rok sa začal

V sobotu 9. 10. o 8.00 h sa v inkubátore v Malackách stretli študenti politológie a odborní garanti štúdia, aby oficiálne otvorili akademický rok 2010/2011 a vzápätí začali s učebným programom. Po skončení pôsobenia Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v našom meste asi stovka študentov tento rok pokračuje v štúdiu vybraného odboru na Paneurópskej vysokej škole Bratislava, alokované pracovisko Malacky.

Vlastníkom tejto súkromnej vysokej školy je Bratislavská akademická spoločnosť, ktorej riaditeľ PhDr. Emil Pejko sa na otvorení tiež zúčastnil. Odbor politológia je v študijnom programe začlenený pod Fakultu masmédií, vedenú dekanom doc. PhDr. Samuelom Brečkom, CSc. Ten sa študentom prihovoril a zdôraznil dôležitosť prepojenia politiky a mediálnej komunikácie v praxi.

„Štúdium je novo akreditované pre prvý aj druhý stupeň,“ povedal odborný garant prof. Rastislav Tóth, pričom upozornil, že Malacky sú zamerané len na externé štúdium, ktoré však v Bratislave chýba a preto niektorí externisti chodia sem. Na záver sa poďakoval primátorovi mesta za to, že „podnikateľský inkubátor môže byť zároveň liahňou slovenskej inteligencie“. 

Text, foto: T. Búbelová      

Ďalšie
Doprava
22. 9. 2023
Rekonštrukcia dvoch parkovísk na Juhu sa blíži ku koncu

Aktuálna rekonštrukcia dvoch veľkých parkovísk na Ulici M. Tillnera na sídlisku Juh sa podľa…

Zobraziť celý článok
Voľby
22. 9. 2023
PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023: Hlasovacie preukazy

O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb…

Zobraziť celý článok