11. 10. 2010
Akademický rok sa začal

V sobotu 9. 10. o 8.00 h sa v inkubátore v Malackách stretli študenti politológie a odborní garanti štúdia, aby oficiálne otvorili akademický rok 2010/2011 a vzápätí začali s učebným programom. Po skončení pôsobenia Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v našom meste asi stovka študentov tento rok pokračuje v štúdiu vybraného odboru na Paneurópskej vysokej škole Bratislava, alokované pracovisko Malacky.

Vlastníkom tejto súkromnej vysokej školy je Bratislavská akademická spoločnosť, ktorej riaditeľ PhDr. Emil Pejko sa na otvorení tiež zúčastnil. Odbor politológia je v študijnom programe začlenený pod Fakultu masmédií, vedenú dekanom doc. PhDr. Samuelom Brečkom, CSc. Ten sa študentom prihovoril a zdôraznil dôležitosť prepojenia politiky a mediálnej komunikácie v praxi.

„Štúdium je novo akreditované pre prvý aj druhý stupeň,“ povedal odborný garant prof. Rastislav Tóth, pričom upozornil, že Malacky sú zamerané len na externé štúdium, ktoré však v Bratislave chýba a preto niektorí externisti chodia sem. Na záver sa poďakoval primátorovi mesta za to, že „podnikateľský inkubátor môže byť zároveň liahňou slovenskej inteligencie“. 

Text, foto: T. Búbelová      

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok