25. 4. 2013
Aká je budúcnosť parkovania v meste?

Ranná a popoludňajšia dopravná špička už nie je charakteristická len pre Bratislavu. S rastúcim počtom áut sa udomácnila aj v Malackách. Rýchly prírastok počtu áut, ale najmä ich zvýšené každodenné využívanie spôsobujú problémy nielen v premávke na cestách, ale tiež pri parkovaní. Problém zaparkovať sa objavuje najmä v centre Malaciek.  
Centrum mesta je už v súčasnosti zastavané natoľko, že tam nie je možné vybudovať nové parkovacie plochy. Preto je potrebné riešiť problémy s parkovaním iným spôsobom. Mesto si nechalo vypracovať dopravnú štúdiu – koncepciu parkovania. Tento materiál je začiatkom intenzívnejšej diskusie o tom, ako budeme v  meste riešiť parkovanie.

Koncepcia parkovania v Malackách, Priloha č. 1, Príloha č. 2, Príloha č. 3       

Štúdia sa zameriava na 3 oblasti, v ktorých sa vyskytuje najväčší problém s parkovaním: centrum mesta, nemocnica a priľahlý park, sídlisko Juh. Centrum je pritom definované ulicami Kukučínova, Partizánska, Nádražná, I/2 – Gen. M. R. Štefánika, Veľkomoravská, Cesta  mládeže, I/2 – Brnianska.

Materiál analyzuje jestvujúce možnosti parkovania, skúma dopravné značenie, využívané rezervované miesta, navrhuje rozdelenie oblasti s regulovaným parkovaním a zásady a možnosti regulovania parkovania.

V štúdii sa uvádza, že kapacita parkovacích plôch, osobitne v centre mesta, je nedostatočná.  Zastavané územie už nemá dostatok voľných plôch pre uspokojenie potrieb na odstavovanie vozidiel. Investovanie do podzemných či viacpodlažných garáží je finančne  náročné, neatraktívne pre investorov, lebo má nízku návratnosť investícií. Zároveň vysoká cena za parkovanie v takýchto garážach odrádza vodičov od ich pravidelného využívania. Z uvedených dôvodov sa v centre mesta ukazuje ako veľmi reálna možnosť zavedenie plošnej regulácie spolu so spoplatnením parkovania.

Štúdia navrhuje, že v centre mesta by mali byť zásadami riešenia parkovania:
1.    Prednostné uspokojovanie krátkodobého parkovania pred dlhodobým a  pred odstavovaním vozidiel
2.    Rozširovanie zóny rýchlobrátkového plateného parkovania podľa potreby a vývinu dopravnej situácie v širšom území centra mesta

Primátor mesta upozornil na to, že naše centrum nie je len centrom Malaciek, ale je to aj spádové centrum okolitých obcí. Z nich príde ráno množstvo áut, ľudia ich odstavia v centre mesta, idú na vlak do práce a ich autá tu potom celý deň blokujú parkovanie. Práve toto rieši aj štúdia, ktorá hovorí, že jednou z  priorít by malo byť uprednostnenie krátkodobého parkovania v centre. Jozef Ondrejka uviedol, že cieľom je vytvorenie nástrojov na zlepšenie situácie a že najlepším nástrojom je finančná motivácia: „Náklady na budovanie a spravovanie parkovacích miest by mali znášať majitelia áut. Nemalo by to ísť paušálne z daní tak, aby na parkovacie miesta prispievali aj tí, ktorí auto nevlastnia. Spoplatnenie parkovania je teda jedným z nástrojov na vyriešenie problémov s parkovacími miestami. Samozrejme navrhujú sa aj iné opatrenia, napríklad v mestskej hromadnej doprave.“

O možných riešeniach problémov s parkovaním sa teraz bude na úrovni mesta diskutovať a dôležitý je aj názor občanov. Prečítajte si štúdiu v prílohe. Rozpravu poslancov na túto tému si môžete pozrieť tiež na webe v sekcii MESTO – MSZ – VIDEOARCHÍV – 18. 4. 2013, bod 11 d.

– text: M. Janotová, foto: S. Osuský –

Ďalšie
Šport
17. 4. 2024
Záhoráci budú bojovať v skupine o 5. – 8. miesto. S Považskou Bystricou…

V stredu 10. apríla odohrali hádzanári Záhoráci Stupava/Malacky domáci extraligový zápas s…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
Doprava
17. 4. 2024
Do práce na bicykli 2024: už sa môžete registrovať

Malacky sa opäť zapojili do kampaneDo práce na bicykli, vďaka čomu sa už môžu registrovať…

Zobraziť celý článok