9. 1. 2012
Aj Malačania v zahraničí môžu voliť

Predčasné parlamentné voľby sa uskutočnia už čoskoro, 10. marca. Ako prví budú už tradične voliť Slováci žijúci v zahraničí, a medzi nimi aj mnohí Malačania. Aj tí, podobne ako iní Slováci, hľadajú šťastie v zahraničí. Jedni tam študujú, iní pracujú, niektorí aj dlhodobo žijú. Všetci sa však naďalej môžu zúčastňovať na politickom živote na Slovensku, vrátane volieb  do Národnej rady SR. 

Ak budúci volič má trvalý pobyt na Slovensku a nachádza sa v čase volieb v zahraničí, musí o voľbu zo zahraničia požiadať poštou mesto svojho trvalého pobytu. Žiadosť o voľbu si každý môže stiahnuť na webovej stránke mesta, jej dôležitou súčasťou je adresa v zahraničí, na ktorú dostane volič hlasovacie lístky. Žiadosť musí byť obci doručená najneskôr 20. 1.2012. Mesto pošle najneskôr do 4. 2. hlasovacie lístky a návratnú obálku, ktorá musí byť označená VOĽBA POŠTOU.

Hlasovací lístok volič vloží do prázdnej obálky, zalepí ju a vloží do návratnej obálky označenej VOĽBA POŠTOU. Tú treba obratom zaslať na Slovensko na adresu obce. Doručená musí byť najneskôr  9. 3. 2012. Na návratnú obálku je nutné napísať adresu odosielateľa.

Občania SR žijúci v zahraničí s trvalým bydliskom v Malackách môžu poslať svoju naskenovanú, vyplnenú a podpísanú žiadosť e-mailom (msu@malacky.sk) alebo faxom (+421 34 796 61 51) len ak sa osobne dohodnú s mestským úradom v mieste svojho trvalého bydliska a úrad im potvrdí, že tento spôsob registrácie žiadosti bude akceptovať.

-msú-

Ďalšie
Šport
9. 6. 2023
Pre hádzanú obetuje všetko: Laura Walterová patrí k najlepším

Keď sa narodíte do hádzanárskej rodiny a prejavíte záujem o šport, nie je veľká šanca, že sa vašou…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Spoločnosť
9. 6. 2023
Mestské zastupiteľstvo: urgent, migranti, klimatická stratégia, komisie

Poslanci MsZ 30. mája prerokovali okrem tém spomenutých v nadpise tohto článku aj návrh na…

Zobraziť celý článok