28. 1. 2015
AD HOC: Výberové konanie na poskytovanie služieb

AD HOC Malacky vypisuje v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výberové konanie na poskytovanie služieb v oblasti pravidelnej údržby a servisu na výťahových zariadeniach (osobný výťah) v Športovej hale Malina Malacky.

Prihlášku s príslušným oprávnením na poskytovanie uvedených služieb aj s cenovou ponukou zašlite v zalepenej obálke s nápisom „Neotvárať“ do 13. 2. 2015 písomne poštou alebo osobne na  adresu:  AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky, tel.: 0905 509 554, 034 772 32 02.

Bližšie informácie na uvedenej adrese AD HOC Malacky.

-ad hoc-

 

Ďalšie
Oznamy
Voľby
4. 3. 2024
Voľby prezidenta 2024: Dôležité dátumy

sobota 23. marec 7.00 – 22.00 h 1. kolo sobota 6. apríl, 7.00 – 22.00 h prípadné 2. kolo…

Zobraziť celý článok
Oznamy
Voľby
4. 3. 2024
Voľby prezidenta 2024: Ste v zozname voličov?

Občania (voliči) majú možnosť overiť si, či sú zapísaní v stálom zozname voličov a či sú údaje o…

Zobraziť celý článok