6. 5. 2022
AD HOC Malacky vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto: údržbár - kurič
AD HOC Malacky vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto: údržbár – kurič

Zamestnávateľ: AD HOC Malacky
Sídlo: Sasinkova 2, 901 01 Malacky
Funkcia:         údržbár – kurič
Miesto výkonu práce: mestské športoviská v správe organizácie
Termín nástupu: najneskôr 1. 6. 2022
Pracovný úväzok: 37,5 hod. (úväzok 100 %), príp. 18,75 hod. (úväzok 50 %)
Pracovný čas: pružný
Nástupný plat: funkčný plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Náplň práce: zabezpečovanie prevádzky horúcovodného kotla s menovitým výkonom alebo viacerých kotlov s prepočítaným výkonom do 35 MW, obsluha a bežná údržba strojových a rozvodných sústav plaveckého bazéna, vrátane rozboru a úpravy vody, domovnícka práca vrátane údržby objektu, drobná murárska, stolárska, inštalatérska a záhradnícka práca
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie, kuričský preukaz, odborná spôsobilosť v elektrotechnike (§22) výhodou
Ďalšie požiadavky: zodpovedný prístup k práci a flexibilita, chuť učiť sa nové veci, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, pozitívny vzťah k športu

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením telefonického kontaktu
• štruktúrovaný životopis 
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
• kópie certifikátov odborných spôsobilostí

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť e-mailom alebo do sídla zamestnávateľa najneskôr do 13. mája 2022. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady, sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Bližšie informácie budú poskytnuté na tel. č. 0907 793 399, kontaktná osoba: Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ organizácie.
 
-AD HOC- 
Foto: archív mestských médií 

Ďalšie
Bezpečnosť
28. 2. 2024
F-16 budú pôsobiť na letisku v Kuchyni

Nové stíhacie lietadlá F-16, ktoré mali podľa pôvodných plánov nastúpiť do služby na…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
27. 2. 2024
Voľné pracovné miesta na UPSVR Malacky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informuje o voľných pracovných miestach vo verejnom záujme na…

Zobraziť celý článok