5. 3. 2019
„... a Slovo bolo u Boha..." - kresťanská literatúra je o dobre, pravde a láske
Rozvíjať záujem o hodnotnú literatúru a zároveň spoznať krásu tej kresťanskej, prehlbovať vzťah a úctu k materinskej reči, podporovať odborný rast talentovaných žiakov a dať im príležitosť spoznať kultivovaný prejav, to všetko je poslaním recitačnej súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy „… a Slovo bolo u Boha…”. Hostiteľom a organizátorom krajského kola XXVI. ročníka súťaže bola Spojená škola sv. Františka Assiského v Malackách. 
 
Porota zložená z pedagógov, umelcov a ďalších odborníkov, ktorej predsedal predstaviteľ mnohých divadelných, filmových a televíznych postáv Alfréd Swan, nemala jednoduché rozhodovanie, keď musela vybrať tých najlepších spomedzi desiatok detí v piatich vekových kategóriách. Aby bol jej verdikt ešte spravodlivejší a objektívnejší, v propozíciách nebolo uvedené, z ktorej školy a mesta ten-ktorý recitátor či recitátorka pochádza.
 
Žiaci zo Spojenej školy sv. Františka Assiského si vo všetkých kategóriách viedli veľmi dobre. „Som vďačný za to, že na cirkevnej škole v Malackách rozvíjame umenie ako jednu z dôležitých foriem spoločenského prežívania, čoho dokladom je aj to, že sme sa opätovne stali najúspešnejšou školu spomedzi všetkých škôl na krajskej úrovni. Za úspechom je nielen znamenitá práca našich pedagógov, ale aj dôvera v to, že v každom z našich detí drieme plejáda darov, ktorým môžeme nechať vyniknúť. Veríme, že tým najlepšie prispievame k obrode kultúrnosti národa, ako aj jeho tváre,“ povedal riaditeľ školy Daniel Masarovič. 

Debata, ktorú po vyhlásení výsledkov medzi sebou viedli porotcovia a pedagógovia pripravujúci deti na recitačné súťaže, bola veľmi prínosná. Viacerí učitelia vyjadrili záujem o odborný seminár, ktorého predmetom by boli práve metodické usmernenia formovania mladých recitátorov. Veď v súčasnosti je ťažké deti, ktoré neraz prioritne komunikujú cez rôzne technológie, primäť čo i len k hovorenému slovu. Aj preto je ďalším z poslaní súťaže prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času detí. Súťaž zároveň umožnila výmenu skúseností aj medzi učiteľmi a žiakmi. 
 
Niektorí účastníci sa dožadovali vysvetlenia, čo to vlastne je, ako definovať kresťanskú literatúru, do akej miery v nej musia byť zachytené kresťanské symboly a podobne. Usmernili ich slová D. Masaroviča: „Za kresťanskú poéziu a prózu považujeme literatúru, ktorej hlavným posolstvom je myšlienka dobra, pravdy a lásky. Človek je tvárna bytosť, ktorú počuté slovo dokáže zušľachťovať a pobádať k vyššej kvalite a hĺbke života. V živote sa učíme otvárať hodnotným slovám, aby z nás vykresali pôvabný drahokam.“  
 
V Spojenej škole sv. Františka Assiského v Malackách môžu byť spokojní –  z Krajského kola XXVI. ročníka recitačnej súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy „… a Slovo bolo u Boha…” si všetci odniesli len tie najlepšie dojmy. Ďakujeme a dovidenia pri jej ďalšom pokračovaní. 

Text a foto: I. Sochorová 
Ďalšie
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Klub vodných športov Ocean s kvalifikáciami na majstrovstvá SR

Jarnú časť sezóny ukončil Klub vodných športov Ocean úspešnou kvalifikáciou na majstrovstvá SR…

Zobraziť celý článok