27. 4. 2023
51 . ročník Behu oslobodenia a 17. ročník Pohára Centra voľného času (propozície)

Organizátori: Mesto Malacky, CVČ, TJ STROJÁR, AC Malacky, AD HOC Malacky

Záštita: Komisia pre šport a mládež MsZ Malacky

Termín: sobota 6. máj 2023

Miesto: futbalový štadión v Zámockom parku

Program:

  8.00 – 9.00 h  prezentácia, nástup, otvorenie

 9.00 – 10.15 h  súťaže žiactva

10.15 – 10.30 h beh predškolákov

10.30 – 10.45 h  1. časť vyhlasovania výsledkov

10.45 – 11.15 h  súťaže dorastu a dospelých

11.30 h  2. časť vyhlasovania výsledkov

Vekové kategórie a dĺžka tratí:

predškoláci           chlapci, dievčatá    60 m

najmladší žiaci    1. a 2. roč. ZŠ     200 m

najmladšie žiačky 1. a 2. roč. ZŠ     200 m

mladší žiaci I.       3. a 4. roč. ZŠ     300 m

mladšie žiačky I.   3. a 4. roč. ZŠ     300 m

mladší žiaci II.       5. a 6. roč. ZŠ     400 m

mladšie žiačky II.  5. a 6. roč. ZŠ     400 m

starší žiaci           7. – 9. roč. ZŠ     800 m

staršie žiačky       7. – 9. roč. ZŠ     600 m

(bez žiakov, ktorí opakujú ročník, čím prechádzajú vekovú kategóriu)

dorastenky   15 – 18-ročné     1000 m

dorastenci    15 – 18-roční     2000 m

ženy             od 19 rokov      1000 m

muži             od 19 rokov      3000 m

Žiactvo bude bojovať o Pohár Centra voľného času. Prvých päť pretekárov v každej kategórii sa bude bodovať a súčet stanoví víťaznú školu. Podujatie je zaradené do hodnotenia o najaktívnejšiu školu v zapojení sa do celomestských športových akcií v Malackách.

Prví traja v každej kategórii získajú medailu a diplom. Vecnú cenu a diplom získajú najmladší a najstarší účastník pretekov.

Pretekár môže štartovať len vo svojej vekovej kategórii. Štart je na vlastné riziko. Protest možno podať u hlavného rozhodcu do 15 minút po skončení behu príslušnej kategórie s vkladom 2 €.

K dispozícii sú neuzamykateľné šatne len na prezlečenie. Za odložené veci sa neručí.

Komisia pre šport a mládež MsZ

Foto: redakcia mestských médií

Ďalšie
Šport
1. 3. 2024
Mladí stolní tenisti nám robia radosť

Naši talentovaní stolní tenisti majú vposlednom období viacero úspešných vystúpení. Najmladšie…

Zobraziť celý článok
Šport
1. 3. 2024
15 titulov majstrov kraja pre AC Malacky

Pred časom sme informovali oúspešnom vystúpení atlétov AC Malacky počas prvej časti majstrovstiev…

Zobraziť celý článok