27. 4. 2023
51 . ročník Behu oslobodenia a 17. ročník Pohára Centra voľného času (propozície)

Organizátori: Mesto Malacky, CVČ, TJ STROJÁR, AC Malacky, AD HOC Malacky

Záštita: Komisia pre šport a mládež MsZ Malacky

Termín: sobota 6. máj 2023

Miesto: futbalový štadión v Zámockom parku

Program:

  8.00 – 9.00 h  prezentácia, nástup, otvorenie

 9.00 – 10.15 h  súťaže žiactva

10.15 – 10.30 h beh predškolákov

10.30 – 10.45 h  1. časť vyhlasovania výsledkov

10.45 – 11.15 h  súťaže dorastu a dospelých

11.30 h  2. časť vyhlasovania výsledkov

Vekové kategórie a dĺžka tratí:

predškoláci           chlapci, dievčatá    60 m

najmladší žiaci    1. a 2. roč. ZŠ     200 m

najmladšie žiačky 1. a 2. roč. ZŠ     200 m

mladší žiaci I.       3. a 4. roč. ZŠ     300 m

mladšie žiačky I.   3. a 4. roč. ZŠ     300 m

mladší žiaci II.       5. a 6. roč. ZŠ     400 m

mladšie žiačky II.  5. a 6. roč. ZŠ     400 m

starší žiaci           7. – 9. roč. ZŠ     800 m

staršie žiačky       7. – 9. roč. ZŠ     600 m

(bez žiakov, ktorí opakujú ročník, čím prechádzajú vekovú kategóriu)

dorastenky   15 – 18-ročné     1000 m

dorastenci    15 – 18-roční     2000 m

ženy             od 19 rokov      1000 m

muži             od 19 rokov      3000 m

Žiactvo bude bojovať o Pohár Centra voľného času. Prvých päť pretekárov v každej kategórii sa bude bodovať a súčet stanoví víťaznú školu. Podujatie je zaradené do hodnotenia o najaktívnejšiu školu v zapojení sa do celomestských športových akcií v Malackách.

Prví traja v každej kategórii získajú medailu a diplom. Vecnú cenu a diplom získajú najmladší a najstarší účastník pretekov.

Pretekár môže štartovať len vo svojej vekovej kategórii. Štart je na vlastné riziko. Protest možno podať u hlavného rozhodcu do 15 minút po skončení behu príslušnej kategórie s vkladom 2 €.

K dispozícii sú neuzamykateľné šatne len na prezlečenie. Za odložené veci sa neručí.

Komisia pre šport a mládež MsZ

Foto: redakcia mestských médií

Ďalšie
Životné prostredie
8. 6. 2023
Ošetrovanie stromov

V predchádzajúcich dňoch sa v centre mesta uskutočnili odborné arboristické práce, zamerané na…

Zobraziť celý článok
Šport
8. 6. 2023
Akvabely priniesli do Maliny medaily

Malacký klub synchronizovaného plávania zaznamenal v posledných súťažiach veľmi pekné umiestnenia.…

Zobraziť celý článok