11. 7. 2023
Júnové zastupiteľstvo

Poslanci na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva prerokovali množstvo materiálov, okrem iných aj tri všeobecne záväzné nariadenia (o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta a o poskytovaní sociálnej služby v Komunitnom centre Malacky), odsúhlasili záverečný účet mesta za rok 2022, schválili dotácie pre športové kluby a súhlasili s poskytnutím troch mimoriadnych dotácií.

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom okrem iného rozširuje možnosť zberu biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov na oba zberné dvory (Partizánska aj Hlboká).

Dotácie pre športové kluby

Zastupiteľstvo odsúhlasilo, aby mesto poskytlo dotáciu na činnosť sumu presahujúcu 3 319 € štyrom klubom: TJ Strojár (19 519 €), Mestskému stolnotenisovému klubu (7 717 €), AC Malacky (8 902 €) a FC Žolík (4 041 €). Dotácie pre ostatné kluby, ktoré nepresiahli sumu 3 319 €, schválila komisia pre šport a mládež.

Mimoriadne dotácie

Poslanci tiež súhlasili s poskytnutím mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta pre tri subjekty: Spojenú školu sv. Františka Assiského (20 000 € na opravu fasády), občianskemu združeniu Šanca pre deti (7 000 € na rehabilitačno-edukačné služby pre deti so zdravotným znevýhodnením) a pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska v Malackách (4 500 € na zhotovenie krojov pre spevácky súbor Malinka).

Rada školského zariadenia pri CVČ a mestská školská rada

V Rade školského zariadenia pri CVČ na ďalšie funkčné obdobie zostávajú doterajší členovia, teda Daniel Masarovič, Anton Pašteka a Pavol Tedla ako poslanci – zástupcovia mesta a Milan Johanes ako zástupca z radov občanov.

Rovnako v ďalšom funkčnom období budú pokračovať aj doterajší zástupcovia mesta v mestskej školskej rade, poslanci Martin Macejka a Richard Hájek.

Poslanci tiež vzali na vedomie ústnu informáciu primátora o prioritných cieľoch samosprávy na aktuálne volebné obdobie. Uznesenia a videozáznam z rokovania MsZ z 22. júna sú zverejnené na webe mesta.

-lp-/-jh-

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 10. 2023
Z Malaciek do Sydney

Žije, pracuje, tvorí aužíva si život vAustrálii. Malačianka Natália Chabadová (32) odišla pred…

Zobraziť celý článok
Školstvo
2. 10. 2023
Stredné školy na jednom mieste. Nenechajte si ujsť Deň župných škôl v Bory Mall 

Chemici, kuchári, pekári, informatici, elektrotechnici, kvetinári či kaderníci na jednom mieste.…

Zobraziť celý článok