14. 12. 2017
15. december - termín na vyúčtovanie dotácií
Mestský úrad upozorňuje prijímateľov dotácií z rozpočtu mesta, že do piatku 15. decembra 2017 sú povinní vykonať vyúčtovanie poskytnutej dotácie (ukladá to VZN mesta Malacky č. 16/2016 o dotačnej a grantovej politike mesta a podpísané zmluvy o poskytnutí dotácie). Vyúčtovanie sa podáva na tlačive, ktoré je zverejnené na webovom sídle mesta www.malacky.sk, časť MESTO – DOTÁCIE A GRANTY.

Súčasťou vyúčtovania musia byť kópie účtovných dokladov preukazujúcich čerpanie dotácie. Lehota na vyúčtovanie, uvedená v zmluve, môže byť v prípade objektívnych príčin predĺžená. V takom prípade je potrebné ešte pred uplynutím lehoty na vyúčtovanie doručiť mestu písomnú žiadosť. 

MsÚ
Ďalšie
Životné prostredie
Služby
Oznamy
28. 11. 2023
Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov na orez drevín

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDis) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
28. 11. 2023
Mesto Malacky hľadá zamestnanca na pozíciu: referent personálnej a mzdovej…

Mesto Malacky hľadá zamestnankyňu/zamestnanca na pozíciu Samostatný odborný referent personálnej a…

Zobraziť celý článok