3. 1. 2024
100 rokov skautingu v Malackách

16. 12. 1923 –  16. 12. 2023

Naša skautská organizácia, 69. zbor M. R. Štefánika, má mimoriadne jubileum. Pred pár dňami, 16. decembra, uplynulo presne 100 rokov od vzniku prvej skautskej organizácie v Malackách pod názvom 1. oddiel junákov. Zakladateľom bol Augustín Balúch z Plavecké Mikuláša, študent Kresťanského gymnázia sv. Františka z Assisi.

Skauting vydržal do roku 1942, keď oddiely nútene prešli do Hlinkovej mládeže. Po rokoch zákazu, útlaku, prenasledovania a po krátkodobých oživeniach a nových úpadkov však hnutie prežilo. Znovuzrodenie nastalo v roku 1989. Zásluhou brata Olivera (Bonaventúr Osuský) sa v rokoch 1990 – 1992 začal formovať novodobý skauting v Malackách.

Činnosť nášho zboru v uplynulých rokoch bola plná nových skúsenosti, krásnych zážitkov a priateľstva. Výpravy do blízkeho okolia Dolného Záhoria, do Malých Karpát, pravidelné Letné stanové tábory, hrebeňové výpravy (Nízke Tatry, Vysoké Tatry, Veľká a Malá Fatra, Javorníky, Roháče, Štiavnické vrchy). Mali sme aktivity na ochranu prírody (zber odpadu v okolitých lesoch), starali sme sa a obnovovali padnuté kríže: Červený kríž, Biely kríž, Kríž Panny Márie. Spolupracujeme s Vojenskými lesmi a majetkami o. z. Malacky či s Mestskými lesmi Bratislava.

Na oslavách 100. výročia sme privítali primátora Juraja Říhu, dekana malackej farnosti Jána Ragulu a ďalších našich priateľov a podporovateľov. Prišiel historik Peter Janota (Slížik) s manželkou Milkou, Jozef Bulla, skaut Peter Mikuš, redaktor Rádia Regina Michal Herceg, náš verný „archivár“ Peter Blažíček, učiteľka cirkevnej školy, skautka Evička Belicajová či poslanci Anton Pašteka a Richard Hájek. Svojou prítomnosťou nás potešil náš skaut Rasťo Orth (Johny-chlapík). Ďakujeme tiež rodičom, ktorí k nám s dôverou priviedli svoje deti.

Nová generácia malackého skautingu je tu už 34 rokov a stojí na pevných základoch. Má hlboké korene a zdatnú členskú základňu – 73 členov. S podporou vedenia mesta a našich priaznivcov sa nám darí plniť ideály zakladateľa svetového skautingu Badena Powela.

Skauting poskytuje množstvo možností osobného rozvoja a napredovania. Cieľom je vychovávať a smerovať skautov k tomu, aby boli hodnotnými a čestnými ľuďmi.

Bezpečnosť, spolupráca,  spolupatričnosť, dôvera a úprimné priateľstvo – to je krédo nášho 69. zboru M. R. Štefánika.

Text: Marika (Mária Ftáčniková), zástupkyňa vodcu 69. zboru M. R. Štefánika, Slovenský skauting Malacky, foto: Maku – Mária Kovárová

Ďalšie
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok