27. 5. 2020
1. jún otvorí základné školy a materskú školu v meste
Samospráva pripravuje opätovné sprevádzkovanie školských zariadení za dodržania nevyhnutných podmienok a opatrení.   

Mesto Malacky ako zriaďovateľ základných škôl na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu vydáva rozhodnutie o otvorení základných škôl a obnovení školského vyučovania v školách:
Základná škola Dr. Jozefa Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky
Základná škola, Štúrova 142/A, Malacky
Základná škola, Záhorácka 95, Malacky
od 1. júna 2020 na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka základnej školy a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok.
     
Zároveň mesto vydáva rozhodnutie o obnovení prevádzky školských klubov detí pri  uvedených základných školách. 

Dĺžka prevádzky v základnej škole je maximálne na deväť hodín, a to od 7.30 h do 16.30 h. Nástup žiakov  do školy je možné rozdeliť na niekoľko časových úsekov, napr. od 7.30 do 8.30 h v 10 minútových intervaloch. Prevádzka školského klubu detí bude prebiehať po skončení vyučovania, pred vyučovaním nebude možná.

Žiakov možno umiestniť v základnej škole a v školskom klube detí do skupín s počtom najviac 20. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19 neboli v spoločnej triede alebo aj v spoločnom ročníku. 
  
Riaditelia škôl naďalej zabezpečia dištančné vzdelávanie pre žiakov šiestych až deviatych ročníkov a žiakov prvých až piatych ročníkov, ktorí nebudú umiestnení v škole, v rozsahu a forme, ktoré umožňujú personálne a technické možnosti školy.
 
Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia. 


Otvorenie materskej školy

     Mesto Malacky ako zriaďovateľ Materskej školy Malacky, Jána Kollára 896 v Malackách, na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zároveň vydáva rozhodnutie o otvorení materskej školy a obnovení vyučovania v týchto pracoviskách materskej školy od 1. júna 2020:
Jána Kollára 896,
Bernolákova 2426/18,
Hviezdoslavova 1777/1,
Štúrova 2478/139,
Rakárenská 900/50.

Dĺžka prevádzky v materskej škole bude maximálne na deväť hodín, a to od 7.00 h do 16.00 h. 

Deti možno umiestniť  do skupín s počtom najviac 15. V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19 neboli v spoločnej triede. 

Dochádzka do materskej školy bude umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe

V prípade, ak záujem o umiestnenie detí bude prevyšovať kapacitné možnosti podľa podmienok prevádzky školy od 1. júna 2020, deti budú umiestnené prednostne podľa poradia kritérií určených vo vyššie uvedenom rozhodnutí ministra:
 
1. deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, príslušníkov Ozbrojených síl SR, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
2. deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
3. deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Ak sa kapacita MŠ podľa podmienok prevádzky školy od 1. júna 2020 naplní už deťmi podľa bodu 2, prednostne budú umiestnené deti, ktorých rodičia vykonávajú prácu na pracovisku a zároveň spĺňajú kritérium podľa bodu 3. 

Obsah a formu všetkých činností je nutné voliť tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia. 


-red-

Ďalšie
Šport
18. 4. 2024
Stolnotenisová mládež boduje

Stolnotenisová mládež sa za ostatné týždne zúčastnila dvoch turnajov. Spomedzi reprezentantiek a…

Zobraziť celý článok
Šport
17. 4. 2024
Záhoráci budú bojovať v skupine o 5. – 8. miesto. S Považskou Bystricou…

V stredu 10. apríla odohrali hádzanári Záhoráci Stupava/Malacky domáci extraligový zápas s…

Zobraziť celý článok