7. 7. 2016
Zoznam daňových dlžníkov k 30. 6. 2016

Na webovej stránke mesta www.malacky.sk sme zverejnili aktualizovaný zoznam daňových dlžníkov k 30. júnu tohto roka. Zoznam zverejňujeme v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok).
Zoznam obsahuje mená daňových dlžníkov, ktorých výška daňových nedoplatkov k 31. decembru 2015 je viac ako 160 € (fyzické osoby) a 1600 € (právnické osoby). Dlžník môže svoj dlh vyrovnať kedykoľvek jeho uhradením poštovou poukážkou, bankovým prevodom alebo v hotovosti v pokladni Mestského úradu Malacky. V prípade, že svoj dlh uhradí, bude vymazaný zo zoznamu dlžníkov. Nezaplatením nedoplatkov na dani sa dlžník vystavuje ich vymáhaniu v zmysle daňového poriadku.

Zoznam daňových dlžníkov k 30. júnu 2016

-MsÚ-

Ďalšie
Spoločnosť
Kultúra
Podujatia
7. 12. 2023
Benefičný koncert Vstúpte pohladil dušu

Nezisková organizácia Vstúpte, ktorá sa venuje ľuďom s mentálnym postihnutím v našom meste,…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
7. 12. 2023
Máme dve klziská

Kzime neodmysliteľne patrí aj korčuľovanie. Tento rok máme vmeste dve klziská – jedno tradičné…

Zobraziť celý článok