7. 7. 2016
Zoznam daňových dlžníkov k 30. 6. 2016

Na webovej stránke mesta www.malacky.sk sme zverejnili aktualizovaný zoznam daňových dlžníkov k 30. júnu tohto roka. Zoznam zverejňujeme v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok).
Zoznam obsahuje mená daňových dlžníkov, ktorých výška daňových nedoplatkov k 31. decembru 2015 je viac ako 160 € (fyzické osoby) a 1600 € (právnické osoby). Dlžník môže svoj dlh vyrovnať kedykoľvek jeho uhradením poštovou poukážkou, bankovým prevodom alebo v hotovosti v pokladni Mestského úradu Malacky. V prípade, že svoj dlh uhradí, bude vymazaný zo zoznamu dlžníkov. Nezaplatením nedoplatkov na dani sa dlžník vystavuje ich vymáhaniu v zmysle daňového poriadku.

Zoznam daňových dlžníkov k 30. júnu 2016

-MsÚ-

Ďalšie
Šport
19. 6. 2024
Zo stolnotenisového Pezinka prišla dobrá správa

Naši mladší žiaci Martin Sloboda a Róbert Žáček vybojovali na majstrovstvách kraja v družstvách 2.…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 6. 2024
Fantastický úspech ZŠ Štúrova

Na školských športových majstrovstvách Slovenska v Šamoríne vystúpili dievčatá vo vybíjanej aj…

Zobraziť celý článok