20. 12. 2013
Zmeny a doplnky územného plánu mesta

Na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva bol schválený Návrh zadania Zmien a doplnkov č.7 územného plánu mesta. Bol spracovaný na základe požiadaviek od občanov a firiem, ktoré mesto dostalo od poslednej zmeny územného plánu.

Zmeny a doplnky sa týkajú okrem iného požiadavky firmy ELVIP o zmenu funkčného využitia pozemku, požiadaviek spoločnosti POZAGAS týkajúcich sa stavebnej činnosti v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, ďalej požiadavky o zmenu funkčného využitia parcely na rohu Jesenského a Pezinskej ulice a parcely medzi diaľnicou a Truck centrom. Na rohu Jesenského a Pezinskej ulice vznikajú malometrážne byty, pri diaľnici sa má verejná zeleň zmeniť na bytové domy.

Do dokumentu boli zapracované aj požiadavky, ktoré navrhla Komisia pre územný rozvoj a životné prostredie pri MsZ. Na Hviezdoslavovej ulici  bude napríklad mestské polyfunkčné územie preklasifikované na parky a parkovo upravené plochy a ulica má byť uzavretá v úseku medzi križovatkami s cestou I/2 a Bernolákovou ulicou. Námestie a pešia zóna má vzniknúť aj na Zámockej ulici, pred obchodom COOP Jednota a pred mestským úradom. 

Materiál vyvolal na rokovaní zastupiteľstva intenzívnu a dlhú diskusiu, pozrieť si ju môžete vo videozázname.

Návrh zadania Zmien a doplnkov č. 7 územného plánu mesta.pdf

Príloha č. 1 (evidencia žiadostí o zmeny) .pdf                       

Príloha č. 2  (plochy čistého bývania – rodinné domy- lokalita Sadová – BR) .pdf                      

Príloha č. 3  (Zadanie pre spracovanie zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu obce mesta Malacky) .pdf     

Príloha č. 4 (mapa) .pdf

Príloha č. 5 (mapa) .pdf     

Príloha č. 6  (mapa) .pdf 

Príloha č. 7 (mapa) .pdf

Príloha č. 8  (mapa) .pdf 

Príloha č. 9 (mapa) .pdf

Návrh Komisie pre územný rozvoj a životné prostredie pri MsZ.pdf

Mesto Malacky zároveň oznamuje občanom, že v termíne od 12.12.2013 do 12.01.2014 sa uskutočňuje verejné prerokovanie návrhu zadania územného plánu zóny č. 5 – Malacky (Konopiská, Pánsky majetok, Panské).

– M. Janotová –  

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
6. 12. 2023
Horí prvá sviečka na adventnom venci

Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách sa vnedeľu 3. decembra niesli tóny…

Zobraziť celý článok
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok