7. 10. 2011
Zastupiteľstvo prvý raz podľa nového rokovacieho poriadku

Vo štvrtok 6. 10. rokovalo MsZ po prvý raz podľa nového rokovacieho poriadku, schváleného na minulom zasadnutí. Kým bolo ešte vnímanie zúčastnených nezaťažené únavou, primátor prezentoval možné dopady dvoch vládnych návrhov zákonov o štátnom rozpočte a o miestnych daniach a poplatkoch, ktoré sa  nepriaznivo dotknú financovania samospráv. Podľa uvádzaných čísel v roku 201ňám  bude chýbať -111 568 €, v roku 2012 bude výpadok -729 231 €, v roku 2013 -736 570 € a v roku 2014 to bude až –999 046 €. Podľa primátora odporúčané niekoľkonásobné zvyšovanie miestnych daní bude priveľkou záťažou pre obyvateľstvo.

Pracovníci Energetického centra Bratislava odprezentovali východiská, závery a odporúčania k už ukončenému projektu Mínus 3 %. Projekt počas troch rokov okrem iného monitoroval 15 budov vo vlastníctve mesta a spotrebu energií v nich a zmapoval stav verejného osvetlenia, zistil nedostatky a navrhol riešenia, ktoré by mali priniesť významné úspory energií. Tie však predpokladajú významné investície, na ktoré v ostatných rokoch rozpočet mesta nebol disponovaný. K tomuto bodu poslanci uložili MsZ materiál dopracovať a predložiť zastupiteľstvu aj akčný plán obnovy budov a verejného osvetlenia.

MsZ schválilo návrh projektu výstavby kompostárne a vybudovanie zberného dvora pre separovaný zber, prerokovalo monitorovaciu správu k programovému rozpočtu opäť si posvietilo aj na tému meškajúcej kanalizácie. Potešujúcou informáciou pre rodičov detí MŠ je skutočnosť, že stavebné práce na Rakárenskej ulici finišujú, v týchto dňoch sa odovzdávajú prvé dva pavilóny, ktoré pracovníci MŠ začnú upratovať a zariaďovať. Už by sa mal mal na Rakárenskej ozývať džavot detí.

T. Búbelová   

 

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok