24. 1. 2017
Za Antonom Balážom

Koncom minulého roka ukončila svoju životnú púť veľká osobnosť nášho Záhoria – herec, spevák, sólista bratislavskej Novej scény a významný činiteľ kultúry nášho regiónu Anton Baláž.  Skonal vo veku 85 rokov. Odišiel do večnosti  človek hlboko zapálený pre svoj rodný kraj. Všade, kde umelecky pôsobil, nadchýnal ľudí duchom Záhoria. 

Anton Baláž sa narodil v Hochštetne (Vysokej pri Morave) a po maturite na našom gymnáziu v Malackách a krátkom pôsobení ako učiteľ sa začala jeho umelecká kariéra. Absolvoval štúdium herectva na Štátnom konzervatóriu v Bratislave a už počas štúdia účinkoval v SND, do ktorého vtedy patrila aj Nová scéna. Po absolvovaní konzervatória 3 roky pôsobil vo Vojenskom umeleckom súbore kpt. J. Nálepku v Bratislave. Od roku 1957 bol už členom operetného súboru Novej scény, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku a potom ešte aj ako hosť v niektorých inscenáciách až do roku 2009. V 60. a 70 rokoch minulého storočia sa zaradil medzi popredných a obľúbených hercov tohto divadla. Účinkoval v mnohých operetách a muzikáloch, často v hlavných úlohách. S operetou Novej scény vystupoval na mnohých zájazdoch v Československu aj v zahraničí.

Známym a obľúbeným sa stal aj v mnohých obciach a mestách Záhoria. Anton nebol iba radovým hercom divadla, ale aj aktívnym umelcom, ktorý zostavoval zvyčajne estrádne zábavné programy v záhoráckom duchu – a vystupoval s nimi pri rôznych príležitostiach a Záhorí. Pozývali ho na slávnosti, podnikové akcie, dožinky, kultúrne festivaly a iné príležitostné podujatia. V jeho vystúpeniach dominoval írečitý záhorácky humor a krásne ľudové pesničky prednesené jeho podmanivým hlasom. Mal rád záhorácky folklór a neraz vystupoval aj v ľudovom kroji, často so svojim bratom Karolom, členom bratislavskej Tatra-revue, ktorý zvyčajne vytváral postavu ľudového rozprávača. Vedel sa vždy milo, ľudsky  prihovoriť každému divákovi.  

Z množstva jeho aktivít spomeniem veľké Záhorácke kultúrne leto v kúpeľoch Smrdáky (roky 1958 – 1967), kde moderoval viaceré programy a pre ktoré zostavil program nazvaný Záhoráci Záhorákom. Prvý raz ho uviedol v roku 1950. V ňom účinkovali rodáci zo Záhoria – operný spevák Janko Blaho, priekopník našej populárnej piesne František Krištof Veselý (obaja Skaličania), operná speváčka Mária Česányiová zo Studienky, herečka Mária Kráľovičová z  Čárov, jeho brat Karol Baláž a iní. Tento program potom uvádzal aj vo viacerých obciach na Záhorí, pravda, už s inými umelcami. Posledný sa uskutočnil opäť v kúpeľoch Smrdáky v roku 2011. Festivalový charakter mali aj podujatia na Kamennom mlyne, na ktorých často vystupoval.

Jeho mimodivadelná činnosť bola aktívna aj v hlavnom meste. Spolu s bratom Karolom založili Spolok Záhorákov v Bratislave. Po celý čas jeho existencie bol dušou tohto spolku a hlavným motorom všetkej spolkovej činnosti (až na 2-3  posledné roky, keď mu to už zdravie nedovoľovalo).  Na čele spolku vždy stáli známe osobnosti, dekorovaní ako richtári: spevák Janko Blaho,  maliar Ján Želibský, dirigent Ladislav Slovák, herečka Mária Kráľovičová (všetci národní umelci), novinár Pavol Havlíček, predseda Zväzu družstevných roľníkov  Cyril Moravčík. Anton Baláž  bol ich zástupcom, výkonným činiteľom, vicerichtárom.

Anton Baláž už nie je medzi nami. Odišiel vzácny človek, ktorý veľa urobil pre to, aby sme si uvedomovali kde sú naše korene, aby naše srdcia oplývali láskou k svojmu rodisku, k  Záhoriu. V tomto smere bol naším veľkým vzorom, učiteľom a nadšencom.

Česť Tvojej pamiatke, Tonko.

Spolužiak z gymnázia, funkcionár Spolku Záhorákov a priateľ  František Karas

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok