6. 6. 2008
Vzor pre odpadové hospodárstvo

V stredu 4. 6. sa skupina pracovníkov MsÚ, poslancov mesta a manažérov spoločnosti A.S.A Zohor vydala na inšpiratívnu návštevu rakúskej spoločnosti A.S.A. na triedenie a spracovanie odpadu v Halberaine. Závod sa nachádza vyše 350 km od Malaciek v obkolesení lesov pokrývajúcich plochu bývalej skládky.

Vďaka unikátnym postupom rakúska spoločnosť A.S.A. vie zabezpečiť zákonmi predpísanú separáciu a nakladanie s odpadmi, najmä s biologickým, ktorý od roku 2006 už ani na Slovensku nie je dovolené ukladať na skládky. Jeho dodatočné vytriedenie a spracovanie by aj v našom meste umožnila technológia, ktorá je jedinečná v Európe a využíva ju práve spomenutá rakúska spoločnosť A.S.A.

Tento spôsob by odbremenil naše mesto a jeho občanov od povinnosti separovať bioodpad už v domácnostiach. Zvyškový komunálny odpad by sa dotrieďoval a spracovával dodatočne.Pri riešení otázok spracovania odpadov mesto mieni spolupracovať s firmou A.S.A. Zohor, ktorá vlastní pozemky. Mesto Malacky sa mieni uchádzať o podporu z fondov EÚ na nákup potrebných triediacich zariadení. 

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok