3. 9. 2014
Vytriedili sme opäť viac nebezpečného odpadu

„Obyvatelia Malaciek si už navykli separovať odpad, no po prvý raz sme zaznamenali, že oveľa viac dbajú aj o správne nakladanie s nebezpečným odpadom,“ povedala B. Orgoňová, referentka odpadového hospodárstva MsÚ v Malackách počas odvozu nebezpečného odpadu z odpadového dvora na Partizánskej ulici.

Mesto Malacky už niekoľko rokov spolupracuje s firmou ARGUSS Bratislava, ktorá nebezpečný odpad vyzbieraný od obyvateľov a uskladnený v osobitnej miestnosti odváža, ešte ho pretrieďuje, niektoré jeho zložky pripravuje na druhotné využitie a zabezpečuje likvidáciu neupotrebiteľného nebezpečného odpadu.

„Z oboch odpadových dvorov v Malackách tentokrát nákladné vozidlo odviezlo asi dvojnásobok nebezpečného odpadu v porovnaní s uplynulým rokom,“ povedala B. Orgoňová z MsÚ. Mesto táto služba stojí v závislosti od presného množstva  odpadu asi 300 – 400 eur za jeden odvoz, no tieto financie sú vynaložené v záujme ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva.

„Sme radi, že vidíme pokrok vo vnímaní dôležitosti separovania odpadu vrátane toho nebezpečného. Ďakujeme všetkým Malačanom, ktorým záleží na životnom prostredí, za to, že sa podieľajú na separovanom zbere a pomáhajú tým meniť staré vžité návyky v nakladaní s odpadom,“ dodala na záver B. Orgoňová.

Text, foto: T. Búbelová

Ďalšie
Oznamy
7. 12. 2023
V piatok bude hlasitá skúška sirén

Ministerstvo vnútra SR oznamuje, že vpiatok 8. decembra o12.00 h bude akustické preskúšanie…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
Podujatia
7. 12. 2023
Benefičný koncert Vstúpte pohladil dušu

Nezisková organizácia Vstúpte, ktorá sa venuje ľuďom s mentálnym postihnutím v našom meste,…

Zobraziť celý článok