24. 7. 2007
Vysokoškolské štúdium už aj v Malackách

V školskom roku 2007/2008 Malacky po prvý raz v histórii ponúknu obyvateľom Záhoria možnosť študovať na vysokej škole bez cestovania.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka na vysunutom pracovisku v Inkubátore v Malackách už na jeseň otvára externé bakalárske a magisterské štúdium v odbore politológia. Pre začiatok sa ráta s 30 – 50 študentmi, ktorí získajú teoretický základ z odborných politologických disciplín (porovnávacej politológie, politickej sociológie, dejín politických teórií, súčasných trendov v politologickom myslení atď.). Vďaka nadobudnutým znalostiam z problematiky organizácie a riadenia spoločnosti absolventi nájdu uplatnenie v komunálnej politike, ale aj vo verejnej a štátnej správe, organizáciách tretieho sektora, ale aj v médiách či  medzinárodných organizáciách.

Študentom politológie na pobočke Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Malackách sa môže stať bez prijímacích pohovorov každý záujemca, ktorý ukončil strednú školu. Podmienkou prijatia na magisterské štúdium je predchádzajúce ukončenie bakalárskeho štúdia v odbore politológia, alebo ukončené magisterské štúdium v inom odbore. V oboch prípadoch treba podať prihlášku na sekretariát Inkubátora v Malackách najneskôr do 25. augusta a zaplatiť vstupný poplatok 800 Sk. Cena školného za 1 semester je 17 500 Sk.
  
Mestu Malacky mimoriadne záleží na možnosti dostať vysokoškolské štúdium do Malaciek a priblížiť ho k Záhoriu. Nejde pritom len o vec prestíže, ale o naliehavú potrebu, pretože štruktúra vzdelanostnej úrovne v Malackom okrese patrí k najhorším na Slovensku. Podľa ostatného sčítania obyvateľov v roku 2001 v Malackom okrese na 1000 ľudí pripadá 64 s vysokoškolským vzdelaním, pričom na Slovensku to je 93, v Bratislavskom kraji 195 a v Bratislave až 350 z 1000 obyvateľov.

Ďalšie
Šport
1. 3. 2024
Mladí stolní tenisti nám robia radosť

Naši talentovaní stolní tenisti majú vposlednom období viacero úspešných vystúpení. Najmladšie…

Zobraziť celý článok
Šport
1. 3. 2024
15 titulov majstrov kraja pre AC Malacky

Pred časom sme informovali oúspešnom vystúpení atlétov AC Malacky počas prvej časti majstrovstiev…

Zobraziť celý článok