24. 7. 2007
Vysokoškolské štúdium už aj v Malackách

V školskom roku 2007/2008 Malacky po prvý raz v histórii ponúknu obyvateľom Záhoria možnosť študovať na vysokej škole bez cestovania.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka na vysunutom pracovisku v Inkubátore v Malackách už na jeseň otvára externé bakalárske a magisterské štúdium v odbore politológia. Pre začiatok sa ráta s 30 – 50 študentmi, ktorí získajú teoretický základ z odborných politologických disciplín (porovnávacej politológie, politickej sociológie, dejín politických teórií, súčasných trendov v politologickom myslení atď.). Vďaka nadobudnutým znalostiam z problematiky organizácie a riadenia spoločnosti absolventi nájdu uplatnenie v komunálnej politike, ale aj vo verejnej a štátnej správe, organizáciách tretieho sektora, ale aj v médiách či  medzinárodných organizáciách.

Študentom politológie na pobočke Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Malackách sa môže stať bez prijímacích pohovorov každý záujemca, ktorý ukončil strednú školu. Podmienkou prijatia na magisterské štúdium je predchádzajúce ukončenie bakalárskeho štúdia v odbore politológia, alebo ukončené magisterské štúdium v inom odbore. V oboch prípadoch treba podať prihlášku na sekretariát Inkubátora v Malackách najneskôr do 25. augusta a zaplatiť vstupný poplatok 800 Sk. Cena školného za 1 semester je 17 500 Sk.
  
Mestu Malacky mimoriadne záleží na možnosti dostať vysokoškolské štúdium do Malaciek a priblížiť ho k Záhoriu. Nejde pritom len o vec prestíže, ale o naliehavú potrebu, pretože štruktúra vzdelanostnej úrovne v Malackom okrese patrí k najhorším na Slovensku. Podľa ostatného sčítania obyvateľov v roku 2001 v Malackom okrese na 1000 ľudí pripadá 64 s vysokoškolským vzdelaním, pričom na Slovensku to je 93, v Bratislavskom kraji 195 a v Bratislave až 350 z 1000 obyvateľov.

Ďalšie
Práca
Oznamy
9. 7. 2024
Centrum voľného času hľadá vychovávateľa

Centrum voľného času v Malackách hľadá kreatívneho, všestranného, flexibilného, zodpovedného,…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
8. 7. 2024
Vojtech Planka vystúpil na Gerlach

Rekreačný bežec a zanietený turista Vojtech Planka zdolal pred pár dňami Gerlachovský štít. Vôbec…

Zobraziť celý článok