2. 2. 2009
Výročné stretnutie s občanmi 6. obvodu
V nedeľu 1. 2. sa občania 6. najväčšieho volebného obvodu v Malackách v hojnom počte stretli so svojimi volenými zástupcami na 2. výročnom stretnutí. Podujatie za poslancov zorganizoval a pripravil najmladší poslanec Juraj Říha. Zúčastnili sa na ňom aj poslanec Dušan Galovič a primátor mesta Jozef Ondrejka. Poslanec Vladimír Zetek sa pre pracovné povinnosti ospravedlnil.

Program obsahoval rekapituláciu diania v obvode v roku 2008 a odpočet úspešnosti riešenia občianskych podnetov z minulého roka. Osobitnú kapitolu tvorila téma odkanalizovania mesta. Diskutujúci sa zaujímali o príčiny dlhodobého odsúvania termínu výstavby kanalizačnej siete. Tá sa má podľa prímátora mesta za predpokladu úspešnosti projektu v blíznej budúcnosti riešiť spolu s obcou Kostolište, navyše s finančnou podporou eurofondov. Občania vyslovili obavy aj z výstavby v obvode, ktorej má predchádzať zmena územného plánu.

J. Říha pripomenul občanom, že 6. obvod je síce najväčší v Malackách, ale rozpočet mesta nie je len rozpočtom obvodu. Tak sa treba na možnosti plnenia požiadaviek občanov aj pozerať. Dodal, že oprávnenia poslancov pri presadzovaní záujmov občanov sa, žiaľ, končia pri strete s inými ustanovizňami. „Neviem, či sme vykonali veľa či málo, ale snažili sme sa. Hodnotenie necháme na vás,“ uzavrel J. Říha predtým, než sa rozlúčil s prítomnými a poďakoval sa im za záujem.

Prezentácia

Text, foto: T. Búbelová
Ďalšie
Šport
28. 2. 2024
Žiačky hádzanárky obstáli v medzinárodnej konkurencii

Staršie imladšie žiačky spojeného družstva Strojár Malacky/ŠKH Rohožník sa zúčastnili na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
28. 2. 2024
Strom roka dostal ošetrenie

Počas februára sme hlasovali vankete Európsky strom roka 2024 za náš dub zo Zámockého parku.…

Zobraziť celý článok