30. 9. 2013
Výluky a meškania vlakov až do konca októbra
Cestujúcu verejnosť v smere z Malaciek do Bratislavy a späť už od konca augusta obťažujú pravidelné dlhé meškania vlakov. Nie je zriedkavosťou, keď z Malaciek príde vlak do Bratislavy aj s polhodinovým meškaním.  Podľa oficiálnych informácií Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), a. s., obmedzenia v prevádzke sú spôsobené správcom železničnej infraštruktúry Železnicami SR, ktorý realizuje od 20. 8. do 28. 10. 2013 rekonštrukčné práce na železničnej trati medzi železničnými stanicami Zohor a Devínska Nová Ves. „Vykonáva sa komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku druhej traťovej koľaje a železničných priecestí,“ uviedla hovorkyňa Jana Morháčová.

Neinformovaný personál, bezradní cestujúci
Pri výluke nie je doprava prerušená, iba je obmedzená priepustnosť úseku. Preto sa predpokladané meškanie dotknutých vlakov údajne dá iba odhadnúť. Cestujúcemu by však pred cestou pomohol aj takýto odhad a mal by o ňom vedieť. S ohľadom na nedávno spustenú integrovanú dopravu by sa napríklad mohol rozhodnúť, že radšej pocestuje autobusom. Výluky sú veľmi nepríjemné, aj keď s nimi človek ráta, ešte horšie dôsledky môžu mať pre náhodných cestujúcich, napr. ľudí cestujúcich na vyšetrenie, kam sa objednali už pred rokom, a kvôli výluke hrozí, že ho zmeškajú. Iní môžu ísť na súdne pojednávanie či pracovný pohovor. Keďže je výluka, často treba prednostne púšťať medzinárodné rýchliky, takže z pohľadu cestujúceho by nemal byť problém približne odhadnúť meškanie, s ktorým vlak dorazí do cieľovej stanice.

Vlak dorazí do cieľa s meškaním asi 30 minút!
Túto informáciu by sme mali dostať skôr, ako nastúpime do vlaku. Prečo je problém na stanici pred príchodom vlaku hlásiť cez staničný rozhlas aj to, že na trati je výluka a vlak dorazí do cieľovej stanice s meškaním a aká bude približne jeho dĺžka? Vyhýbavá odpoveď z oficiálneho miesta však ukázala, že „tamhore“ si oznamovaciu povinnosť dokázateľne plnia a ľudia nech si ich informácie nájdu sami. Meškanie vlakov je u nás natoľko bežné a  tolerované, že ZSSK pokladá za dostačujúce vylepenie vývesiek na železničných staniciach alebo odkaz na nič nehovoriace informácie o výlukách na webstránke www.slovakrail.sk. Takže nezostáva iné, len sa vopred dobre zorientovať alebo prísť na stanicu s predstihom, aby ste stihli vyselektovať medzi starými zaprášenými oznamami aj tie nové. Cestujúci sa totiž nemá koho opýtať – nikto nič nevie. Vo výdajni lístkov nemajú informácie o meškaniach a podľa hovorkyne ZSSK ani „vlakový personál nemá prehľad o momentálnej dopravnej situácii a postupe riadenia dopravy, ktoré zabezpečuje ŽSR, z tohto dôvodu v tomto prípade nemôže informovať o predpokladanej dobe meškania a predpokladanom príchode vlaku do cieľovej stanice“. Netreba teda očakávať že sa vám vo vlaku prihovorí rozhlas a vysvetlí vám príčinu, prečo vlak stojí a ako dlho to potrvá.
Na konci podnikateľského úsilia oboch spoločností zabezpečujúcich osobnú vlakovú dopravu by mal stáť človek – spokojný cestujúci. Na toho však očividne nikto nemyslí…
 
Prečo tak dlho stojíme?
Často sa stane, že vlak zastaví a stojí na mieste aj 20 či viac minút. Cestujúci sú bezradní a niekedy aj vystrašení. V moderných vlakoch je často veľmi dusno a ľudia, medzi ktorými sú bezpochyby aj takí, čo majú zdravotné problémy, si so sebou na krátku cestu vlakom nezvyknú zobrať napr. pitie. Vzhľadom na časté meškania a aj na problémy s termoreguláciou vo vagónoch, ktoré sú buď preklimatizované, alebo je v nich nedýchateľne teplo, by cestujúcej verejnosti neraz veľmi dobre padol dúšok čistej vody. Neuvažuje Železničná spoločnosť Slovensko o inštalovaní stojanov s pitnou vodou do vagónov? Veď dnes je to bežná výbava všetkých úradov a miest, kde sa zdržiava veľa ľudí. Predpokladali sme, akú odpoveď dostaneme, ale predsa nás zarazilo, že neobsahovala ani len ospravedlnenie za spôsobované problémy. „Rozpočtové možnosti ZSSK nám umožňujú poskytovanie občerstvenia (je doplnkovou službou) iba vo vlakoch kategórie IC. V súčasnej dobe neuvažujeme o zavedení zariadenia na občerstvenie do vlakov iných kategórií.“ Vrcholom ignorancie voči cestujúcej verejnosti je aj to, že za znášanie obmedzení a meškania nemá cestujúci nijaký nárok na náhradu škody. Veď pri výlukách, ako je táto aktuálna, nejeden cestujúci pri ceste tam a späť stratí takmer hodinu! Čas je drahý u právnikov, za vyšetrenie na presný čas platíme aj u lekára, tak prečo si vedenie ŽSR a ZSSK myslí, že len cestujúca verejnosť ho má nadostač?

Text: T. Búbelová, foto: N. Slobodová    
 


 

 
 

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Atléti idú do celoštátneho finále Detskej P-T-S

Atletické preteky pre staršie amladšie žiactvo – Detská P-T-S – budú mať vpiatok 24. mája…

Zobraziť celý článok
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok