11. 11. 2020
Voľné pracovné miesto: školský psychológ, ZŠ Štúrova
Pracovná pozícia: školský psychológ
Miesto výkonu práce: ZŠ Štúrova 142/A, Malacky
Termín nástupu: 1. január 2021
Pracovný úväzok: 100 %
Pracovný pomer: na dobu určitú
Základná zložka funkčného platu: 1064,50 – 1336 € (v závislosti od dosiahnutého vzdelania)

Požadované kvalifikačné predpoklady a podmienky prijatia:
vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,
bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť,
ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie do zamestnania,
štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
písomný súhlas so spracovaním osobných údajov.

Všetky požadované doklady je potrebné doručiť najneskôr do 27. novembra 2020 na adresu: Základná škola, Štúrova 142/A, 901 01 Malacky alebo na e-mailovú adresu: zssturma@zssturma.sk. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na pracovný  pohovor.

Bližšie informácie o pracovnom mieste poskytneme na mobilnom telefónnom čísle 0905 738 794, kontaktná osoba: Mgr. Dušan Šuster, riaditeľ ZŠ Štúrova.

Ďalšie
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Klub vodných športov Ocean s kvalifikáciami na majstrovstvá SR

Jarnú časť sezóny ukončil Klub vodných športov Ocean úspešnou kvalifikáciou na majstrovstvá SR…

Zobraziť celý článok