12. 4. 2018
Vítanie jari v Záhorskej Vsi
    Na prvý jarný deň sa na brehoch rieky Morava stretli deti materských a základných škôl už po 27. krát. Iniciátorom vítania jari je Materská škola v Záhorskej Vsi, záštitu má Obecný úrad v Záhorskej Vsi a každoročne spolupracujú aj Základná škola v Záhorskej Vsi, Kindergarten Angern a Volkschule Angern.
    Podujatie tento rok poctili svojou účasťou veľvyslanec Rakúska na Slovensku Helfried Carl, prednosta Okresného úradu Malacky Jozef Mračna, prednosta Okresného úradu Pezinok Justin Sedlák, starosta obce Záhorská Ves Boris Šimkovič, koordinátorka projektu BIG SK-AT Martina Emrich, pani Irenka Límová, riaditelia materských a základných škôl, učitelia, poslanci, občania a deti. Po slávnostnom uvítaní, krátkych príhovoroch a výmenách darčekov sa deti po slovensky i nemecky rozlúčili so zimou a privítali jar. Zavŕšením bol akt pálenia Moreny a jej následné hodenie do rieky Morava.
    Spolupráca medzi obcami Záhorská Ves a Angern sa začala pádom železnej opony. Jazyková bariéra sa znižovala výučbou nemčiny na slovenských školách a slovenčiny v rakúskych školách. Snahu zastrešovali aj medzinárodné projekty. IBKE v rokoch 2009 – 2012 pod názvom Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých získal cenu Euroregio za inováciu v roku 2009 a v rokoch 2012 – 2014 projekt IB KSP, ktorý získal 1. miesto za inováciu od predsedu Trnavského samosprávneho kraja.
    Tento rok sa podarilo spoluprácu na tri roky zastrešiť projektom BIG-SK-AT pod názvom Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne. Do projektu je zapojených 81 materských a 35 základných škôl na rakúskej a slovenskej strane. Hlavným partnerom projektu je mesto Senica, ktoré združuje 12 obcí. Ďalšími partnermi sú Enviropark Pomoravie (8 obcí), Daphne – inštitút aplikovanej ekológie, Európska kancelária školského úradu pre mesto Viedeň, Spolková krajina Burgenland, mestská časť Bratislava -Nové Mesto a obec Záhorská Ves
    Cieľom projektu je okrem jazykovej výučby detí aj inovácia vo vzdelávaní a zvyšovanie kvalifikácie pedagógov. Lektorka Jana Báchorová je členkou expertnej skupiny pre tvorbu materiálov na výučbu nemeckého jazyka. Sprievodnými aktivitami zameranými na deti a žiakov sú školy v prírode, exkurzie, športové podujatia, olympiády a vzájomné stretávania škôl. Do projektu je zapojených viacero cieľových skupín: okrem detí materských a základných škôl sú to aj učitelia, lektori, rodičia, pedagogické a vzdelávacie zariadenia, verejná a štátna správa. V elektronickej vedeckej platforme budú k dispozícii metodické materiály a pracovné listy, z ktorých budú môcť čerpať aj predškolské a školské zariadenia mimo projektu.
                                         
Text: J. Soboličová, riaditeľka MŠ Záhorská Ves a manažérka projektu BIG- SK- AT, foto: MÚ Záhorská Ves
Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok