Odídenec môže požiadať o dávky v hmotnej núdzi, ktoré mu v prvých dňoch na Slovensku pomôžu zabezpečiť základné životné potreby. Ak dostane štatút poberateľa dávky v hmotnej núdzi, ich dieťa bude mať v škole stravu zadarmo. 
Registrovať sa treba na Úrade práce a sociálnych vecí v Malackách, ktorý disponuje tlačivami aj v ukrajinskom jazyku.

Úrad práce a sociálnych vecí Malacky 
Záhorácka 60A
Telefón: 
034/24 44 552
034/24 44 529
https://www.upsvr.gov.sk/ma
 
Informácie pre zamestnávateľov pri zamestnávaní občanov Ukrajiny:
www.upsvr.gov.sk/ba/postup-pripadneho-zamestnavania-obcanov-ukrajiny