Pred vstupom do školy či škôlky musí každé dieťa absolvovať zdravotnú prehliadku u detského lekára. Pomôžte vysvetliť situáciu a  požiadať lekára o vyšetrenie.

Pediatri, určení pre spádové oblasti škôl: 
materská škola – MUDr. Soňa Pirčová, Nemocnica Malacky
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Pirčová Soňa, Malacky

 
ZŠ Dr. J. Dérera – MUDr. Anna Gajdová, Legionárska 1C, Malacky
www.e-vuc.sk/74503

ZŠ Štúrova – Ambulancia pre deti a dorast (ESKULAPIUS), Ľ. Fullu 5274, Malacky
www.e-vuc.sk/103596
 
ZŠ Záhorácka – Všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Múdra sova), Zdravotnícka 1, Stupava
www.mudrasova.sk/

Rodičia s deťmi môžu ísť aj k spádovému lekárovi podľa potvrdenej adresy pobytu.
Prehľad spádových pediatrov a ich kontakty:
Nájdite si lekára podľa svojho bydliska – Bratislavskykraj.sk