Mesto Malacky po súhlase poslancov mestského zastupiteľstva zriadilo transparentný účet s názvom Malacky – pomoc odídencom z Ukrajiny. Z dobrovoľnej zbierky budú hradené predmety a služby na pomoc odídencom z Ukrajiny v našom meste a okolí, najmä potraviny, hygienické a zdravotnícke potreby, lieky, výdavky spojené s pobytom v školských a predškolských zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb. 
Transparentný účet je verejne prístupný cez stránku www.transparentneucty.sk. Bude z neho zrejmé, kto finančne prispel a ako budú prostriedky čerpané. Na webstránke mesta www.malacky.sk sa bude pravidelne zverejňovať informácia o konkrétnom použití financií. 

Účet a všetky súvisiace finančné transakcie:
www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK3309000000005190946843

Malacky-pomoc odídencom z Ukr.

č. účtu: SK3309000000005190946843

Poslať príspevok cez QR kód