24. 11. 2008
Týždeň vedy na gymnáziu

V Gymnáziu na Ul. 1. mája v Malackách sa 24. 11. začal Týždeň vedy na gymnáziu, ktorý je súčasťou celoslovenského podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Ten sa koná každoročne pod záštitou Ministerstva školstva SR. Malacké štátne gymnázium pripravilo pri tejto príležitosti cyklus aktivít, ktoré sa začali Medzinárodnou študentskou vedeckou konferenciou za účasti partnerských gymnázií z Břeclavi a Nových Zámkov.

Maďarské gymnázium v Nových Zámkoch je rovnako ako malacké partnerom v projekte MultikulturART občianskeho združenia Človek v ohrození. Žiaci i učitelia  z Nových Zámkov krátkym filmom predstavili svoju školu a zúčastnili sa prezentácií malých vedcov z Malaciek, spoznávali ich často veľmi úspešné projekty. Účasť nášho gymnázia v projekte naznačuje aj zavedenie nového učebného predmetu s názvom Človek v ohrození, zameraného na podľa slov riaditeľky gymnázia RNDr. Eleny Krajčírovej “na všetky otázky, ktoré pália tento svet”, teda od problémov hladu, diskriminácie, cez zvyšovanie právneho vedomia až po výchovu k tolerancii iných názorov a kultúr. Gymnázium na Ul. 1. mája v Malackách je prvou školou na Slovensku, kde sa podobný predmet vyučuje.

Týždeň vedy na gymnáziu trvá do 28. 11. a jeho akcie sú prístupné aj pre verejnosť.

Text, foto: T. Búbelová

Ďalšie
Doprava
29. 9. 2023
Prichádza nové dopravné značenie pre chodcov

Kpriechodom pre chodcov pribudnú miesta na prechádzanie Aktuálne stavebné úpravy na hlavnej…

Zobraziť celý článok
Samospráva
29. 9. 2023
Zastupiteľstvo: nové námestie, nová pediatrická ambulancia, dotácia pre…

Vo štvrtok 21. septembra rokovali poslanci mestského zastupiteľstva. Na programe boli ekonomické…

Zobraziť celý článok