24. 11. 2008
Týždeň vedy na gymnáziu

V Gymnáziu na Ul. 1. mája v Malackách sa 24. 11. začal Týždeň vedy na gymnáziu, ktorý je súčasťou celoslovenského podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Ten sa koná každoročne pod záštitou Ministerstva školstva SR. Malacké štátne gymnázium pripravilo pri tejto príležitosti cyklus aktivít, ktoré sa začali Medzinárodnou študentskou vedeckou konferenciou za účasti partnerských gymnázií z Břeclavi a Nových Zámkov.

Maďarské gymnázium v Nových Zámkoch je rovnako ako malacké partnerom v projekte MultikulturART občianskeho združenia Človek v ohrození. Žiaci i učitelia  z Nových Zámkov krátkym filmom predstavili svoju školu a zúčastnili sa prezentácií malých vedcov z Malaciek, spoznávali ich často veľmi úspešné projekty. Účasť nášho gymnázia v projekte naznačuje aj zavedenie nového učebného predmetu s názvom Človek v ohrození, zameraného na podľa slov riaditeľky gymnázia RNDr. Eleny Krajčírovej “na všetky otázky, ktoré pália tento svet”, teda od problémov hladu, diskriminácie, cez zvyšovanie právneho vedomia až po výchovu k tolerancii iných názorov a kultúr. Gymnázium na Ul. 1. mája v Malackách je prvou školou na Slovensku, kde sa podobný predmet vyučuje.

Týždeň vedy na gymnáziu trvá do 28. 11. a jeho akcie sú prístupné aj pre verejnosť.

Text, foto: T. Búbelová

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok