14. 12. 2007
Starostovia o stratégii cestovného ruchu

Vo štvrtok 13. decembra sa v Kostolišti uskutočnilo zasadnutie Klubu starostov Malackého okresu. Súčasťou programu bola návšteva expozície pamätnej izby Martina Benku a informácia o operačných programoch Bratislavského kraja, z ktorých môžu obce čerpať prostriedky EÚ, programe Interreg IV a Programe obnovy vidieka. Starostovia si pozreli aj prezentáciu Stratégie cestovného ruchu Dolného Záhoria, ktorú ako súčasť projektu Prezentácia Dolného Záhoria na veľtrhoch cestovného ruchu dalo vypracovať Mesto Malacky.

Predstavenie silných a slabých stránok turistického ruchu regiónu i prezentácia príležitostí a možností realizácie konkrétnych krokov vízie vyvolali živú diskusiu. Starostovia sa v nej upozornili na nedostatok podpory na rozvoj cestovného ruchu zo strany štátu i vandalizmus, ktorý marí vykonané úsilie. Účastníci zasadnutia sa zhodli na potrebe koordinácie postupov samospráv v oblasti cestovného ruchu a nevyhnutnosti medzisektorovej spolupráce. Strategický dokument, ktorý obsahuje aj akčný plán napĺňania cieľov, bude zverejnený na internetovej stránke mesta Malacky.

 

Ďalšie
Samospráva
2. 2. 2023
Voľné pracovné miesto: samostatný odborný referent verejného obstarávania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. Názov…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Mestská polícia
2. 2. 2023
Výberové konanie: vedúci Oddelenia preventívnych aktivít Mestskej polície…

       Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie…

Zobraziť celý článok