14. 12. 2007
Starostovia o stratégii cestovného ruchu

Vo štvrtok 13. decembra sa v Kostolišti uskutočnilo zasadnutie Klubu starostov Malackého okresu. Súčasťou programu bola návšteva expozície pamätnej izby Martina Benku a informácia o operačných programoch Bratislavského kraja, z ktorých môžu obce čerpať prostriedky EÚ, programe Interreg IV a Programe obnovy vidieka. Starostovia si pozreli aj prezentáciu Stratégie cestovného ruchu Dolného Záhoria, ktorú ako súčasť projektu Prezentácia Dolného Záhoria na veľtrhoch cestovného ruchu dalo vypracovať Mesto Malacky.

Predstavenie silných a slabých stránok turistického ruchu regiónu i prezentácia príležitostí a možností realizácie konkrétnych krokov vízie vyvolali živú diskusiu. Starostovia sa v nej upozornili na nedostatok podpory na rozvoj cestovného ruchu zo strany štátu i vandalizmus, ktorý marí vykonané úsilie. Účastníci zasadnutia sa zhodli na potrebe koordinácie postupov samospráv v oblasti cestovného ruchu a nevyhnutnosti medzisektorovej spolupráce. Strategický dokument, ktorý obsahuje aj akčný plán napĺňania cieľov, bude zverejnený na internetovej stránke mesta Malacky.

 

Ďalšie
Doprava
22. 9. 2023
Rekonštrukcia dvoch parkovísk na Juhu sa blíži ku koncu

Aktuálna rekonštrukcia dvoch veľkých parkovísk na Ulici M. Tillnera na sídlisku Juh sa podľa…

Zobraziť celý článok
Voľby
22. 9. 2023
PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023: Hlasovacie preukazy

O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb…

Zobraziť celý článok