14. 12. 2007
Starostovia o stratégii cestovného ruchu

Vo štvrtok 13. decembra sa v Kostolišti uskutočnilo zasadnutie Klubu starostov Malackého okresu. Súčasťou programu bola návšteva expozície pamätnej izby Martina Benku a informácia o operačných programoch Bratislavského kraja, z ktorých môžu obce čerpať prostriedky EÚ, programe Interreg IV a Programe obnovy vidieka. Starostovia si pozreli aj prezentáciu Stratégie cestovného ruchu Dolného Záhoria, ktorú ako súčasť projektu Prezentácia Dolného Záhoria na veľtrhoch cestovného ruchu dalo vypracovať Mesto Malacky.

Predstavenie silných a slabých stránok turistického ruchu regiónu i prezentácia príležitostí a možností realizácie konkrétnych krokov vízie vyvolali živú diskusiu. Starostovia sa v nej upozornili na nedostatok podpory na rozvoj cestovného ruchu zo strany štátu i vandalizmus, ktorý marí vykonané úsilie. Účastníci zasadnutia sa zhodli na potrebe koordinácie postupov samospráv v oblasti cestovného ruchu a nevyhnutnosti medzisektorovej spolupráce. Strategický dokument, ktorý obsahuje aj akčný plán napĺňania cieľov, bude zverejnený na internetovej stránke mesta Malacky.

 

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok