4. 9. 2019
Snažíme sa vracať dažďovú vodu späť do zelene
Počas tohto leta sme zažili extrémne výkyvy počasia, keď sa striedali vysoké horúčavy s intenzívnymi búrkami, ktoré dokázali v priebehu pár minút zaplaviť niektoré miesta v Malackách. Situácia by sa mala zmeniť, pretože mesto začalo tieto opakovane zaplavované lokality stavebne upravovať. V podjazde pri letnom kúpalisku sa už voda odčerpáva do koryta potoka a na križovatke ulíc Janka Kráľa – Hodžova sa dažďová voda odvádza do blízkej zelene. Na kritickej križovatke medzi čerpacou stanicou Jurki a autoservisom Hílek sa robia rozsiahlejšie stavebné úpravy. Výsledkom spolupráce mesta a spoločnosti Vodohospodárske stavby bude asfaltový povrch v novom sklone odtoku dažďovej vody. 

Okrem toho, každý investičný projekt mesta sa posudzuje aj z hľadiska zmien klímy. V tejto oblasti sa už urobilo niekoľko konkrétnych krokov: 
plánovaná nová telocvičňa pre ZŠ Dr. J. Dérera bude mať zelenú strechu, 
pri rekonštrukciách pôvodných sídlisk sa pôvodný asfalt a betón nahrádza dlažbou,  
pri rekonštrukcii vnútroblokov na Ulici 1. mája sa zrušili zvody dažďovej vody zo strechy do kanalizácie. Voda sa cez retenčné nádoby a ekodreny vracia do prostredia.

Časť dažďovej vody je schopná odčerpať kanalizácia v meste, avšak tá je primárne určená na odvádzanie splaškovej vody z domácností. Hoci sa dažďové vpuste čistia každoročne na jar a na jeseň, na intenzívne dažde nie sú prispôsobené. Keďže nás v budúcnosti čakajú výrazné prívalové dažde, samospráva pristúpi k ďalším vodozádržným opatreniam. Momentálne sa spracúvajú podklady na odvedenie dažďovej vody zo strechy kaštieľa na závlahu Zámockého parku a pripravuje sa aj samostatný projekt s názvom Zelené strechy a odvádzanie dažďových vôd z objektov mesta do zelene.

-lp-/-otano-

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok