9. 7. 2014
Počet mestských poslancov sa nezmení

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil nové voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014. Mestské zastupiteľstvo v Malackách na svojom júnovom zasadnutí rozhodlo, že na celé volebné obdobie rokov 2015 až 2018 budeme mať tak ako v súčasnosti osemnásť poslancov.

Nezmenia sa ani volebné obvody a počet poslancov za ne. Naďalej budeme mať šesť volebných obvodov a troch poslancov v každom volebnom obvode. Zastupiteľstvo podľa zákona o obecnom zriadení rozhodlo aj o rozsahu výkonu funkcie primátora na ďalšie volebné obdobie, zostáva na celý úväzok.

Podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí politické strany a nezávislí kandidáti, ktorí sa chcú 15. novembra v komunálnych voľbách uchádzať o hlasy voličov, musia podať kandidačné listiny miestnym volebným komisiám najneskôr do 55 dní pred dňom volieb, teda do 21. septembra.

Následne majú miestne volebné komisie 10 dní na registráciu, čo je do 1. októbra. Tí, ktorých pre nesplnenie zákonných podmienok nezaregistrujú, majú tri dni na odvolanie na súde. Až po zaregistrovaní kandidátov začne ministerstvo vnútra s prípravou volebných tlačív.

Predvolebná kampaň sa začína 29. októbra a končí sa 13. novembra o 7:00 h. Vedenie kampane mimo tohto času zákon zakazuje.

Výsledky posledných komunálnych volieb

Viac informácií o voľbách nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR

– mija –

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
23. 5. 2024
Okresný súd Malacky vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vyšší súdny úradník

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok