8. 11. 2019
Počasie praje opravám

Vďaka priaznivému jesennému počasiu s nezvyčajne vysokými teplotami na začiatok novembra nielenže dokončujeme projekty, ale niektoré sa dokonca teraz rozbiehajú. Opravujú sa verejné priestory (Hlboká, Kozia, Domky), pripravuje sa verejné osvetlenie v ďalších lokalitách (Cesta mládeže, Továrenská, Štúrova pri Maline), začína sa výstavba novej telocvične na Dérerke (píšeme o nej v tomto vydaní MH), rodí sa nová karanténna stanica. Ak všetko dobre pôjde, ešte by sme mohli stihnúť zrekonštruovať lokalitu Skuteckého a Michala Tillnera okolo Betánie na sídlisku Juh. V ďalšom roku budú rekonštrukcie verejných priestorov pokračovať rovnakým tempom.

Sídlisko Domky

Rekonštrukcia sídliska Domky v zóne ohraničenej ulicami Bernolákova a Veľkomoravská je takmer hotová. V poslednej fáze je oprava existujúcich parkovacích miest a budovanie nových, rekonštrukcia prístupových ciest, chodníkov, kontajnerového stojiska a vstupov k vchodom. Novinkou je drenážny priestor na zachytávanie dažďovej vody a jej navracanie späť do prostredia.

Hlboká ulica
Začala sa kompletná rekonštrukcia Hlbokej ulice v úseku od Duklianskych hrdinov po Hodžovu. Výsledkom prác bude nový asfalt a obyvatelia tejto časti Rádku sa konečne dočkajú aj chodníka. Kompletne obnovené budú aj vjazdy do rodinných domov. „Nezabudlo sa ani na cyklistov.  Prvýkrát tu otestujeme aplikáciu červeného asfaltu pre cyklopruh, ktorý plánujeme celoplošne používať na pripravované cyklotrasy. Veľký dôraz kladieme na celkový vzhľad ulice, ktorý dotvorí vzrastlá zeleň,“ povedal viceprimátor a zároveň poslanec 6. mestského obvodu Milan Ondrovič.

Momentálne sa zvažujú možnosti obnovy vozovky aj v časti od Hodžovej ulice po odpadový dvor na konci Hlbokej. Tento úsek si však vyžaduje inú technológiu, keďže obnovovať by sa malo aj podložie.

Centrum voľného času
Cvečko je takmer celé zateplené, ešte sa dokončujú posledné fázy prác na fasáde. Mesto naň získalo 90 tisíc € z Envirofondu. Zateplené sú takmer všetky budovy s výnimkou stredného pavilónu, na ktorý je podaná žiadosť o dotáciu vo výške 377 tisíc € z Integrovaného regionálneho operačného programu (eurofondy). Za tieto peniaze sa plánuje prebudovať spomínaný pavilón na komunitné centrum. 

Text: -lp-/-is-, foto:-otano-

Ďalšie
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Klub vodných športov Ocean s kvalifikáciami na majstrovstvá SR

Jarnú časť sezóny ukončil Klub vodných športov Ocean úspešnou kvalifikáciou na majstrovstvá SR…

Zobraziť celý článok