13. 9. 2010
Parčík na Břeclavskej oživne

Park na Břeclavskej ulici, slúžiaci aj ako priestor pre voľný pohyb psov, by mal prejsť revitalizáciou. Štúdia, ktorú na objednávku mesta vypracovala autorizovaná krajinná architektka Katarína Serbinová, hovorí napríklad o nových chodníkoch, oddychovej zóne, hracích prvkoch, tzv. zhromažďovacom priestore, sadových úpravách, verejnom osvetlení a mobiliáre. Štúdia predznamenáva realizačný projekt. Časový horizont jeho uskutočnenia zatiaľ nie je známy.

Hlavnými dôvodmi k vypracovaniu štúdie je skutočnosť, že zeleň v parku je prestarnutá a okolie kaplnky stráca svoj dôstojný charakter. Príčinu predstavuje i fakt, že priestor pre voľný pohyb psov zatiaľ nie je oplotený, takže svoju funkciu plní len čiastočne. V budúcnosti tu okrem oplotenia pribudne mobiliár, solitérne kamene i psia toaleta s vymývaným riečnym štrkom. Obvod výbehu bude vysadený kríkmi a popínavými rastlinami. Ďalej sa tu vybudujú nové chodníky a oddychová zóna pozostávajúca z lavičiek, ktoré budú od psieho výbehu oddeleného kríkmi a stromami.

Osadené budú zrejme dva malé drevené hracie prvky. Pred kaplnkou by mal vzniknúť tzv. zhromažďovací priestor, ktorý by mal byť využívaný pri obradoch. Vzhľadom na sadové úpravy je možné, že príde k výrubu starých drevín. Chýbať však nebude výsadba stromov, kríkov a trvaliek. Štúdia navrhuje stupňovanú výsadbu zo strany od tzv. zhromažďovacieho priestoru a kaplnky. Navrhnuté je vybudovanie verejného osvetlenia popri chodníku súbežnom s Brnianskou ulicou. Bude osvetľovať chodník i výbeh pre psov. Ďalšie osvetlenie je navrhované popri chodníku križujúcom park. Vizuál revitalizácie si môžete prezrieť tu.

/red/

Ďalšie
Práca
Oznamy
12. 4. 2024
Materská škola hľadá zamestnanca na pozíciu učiteľ/ka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok