13. 9. 2010
Parčík na Břeclavskej oživne

Park na Břeclavskej ulici, slúžiaci aj ako priestor pre voľný pohyb psov, by mal prejsť revitalizáciou. Štúdia, ktorú na objednávku mesta vypracovala autorizovaná krajinná architektka Katarína Serbinová, hovorí napríklad o nových chodníkoch, oddychovej zóne, hracích prvkoch, tzv. zhromažďovacom priestore, sadových úpravách, verejnom osvetlení a mobiliáre. Štúdia predznamenáva realizačný projekt. Časový horizont jeho uskutočnenia zatiaľ nie je známy.

Hlavnými dôvodmi k vypracovaniu štúdie je skutočnosť, že zeleň v parku je prestarnutá a okolie kaplnky stráca svoj dôstojný charakter. Príčinu predstavuje i fakt, že priestor pre voľný pohyb psov zatiaľ nie je oplotený, takže svoju funkciu plní len čiastočne. V budúcnosti tu okrem oplotenia pribudne mobiliár, solitérne kamene i psia toaleta s vymývaným riečnym štrkom. Obvod výbehu bude vysadený kríkmi a popínavými rastlinami. Ďalej sa tu vybudujú nové chodníky a oddychová zóna pozostávajúca z lavičiek, ktoré budú od psieho výbehu oddeleného kríkmi a stromami.

Osadené budú zrejme dva malé drevené hracie prvky. Pred kaplnkou by mal vzniknúť tzv. zhromažďovací priestor, ktorý by mal byť využívaný pri obradoch. Vzhľadom na sadové úpravy je možné, že príde k výrubu starých drevín. Chýbať však nebude výsadba stromov, kríkov a trvaliek. Štúdia navrhuje stupňovanú výsadbu zo strany od tzv. zhromažďovacieho priestoru a kaplnky. Navrhnuté je vybudovanie verejného osvetlenia popri chodníku súbežnom s Brnianskou ulicou. Bude osvetľovať chodník i výbeh pre psov. Ďalšie osvetlenie je navrhované popri chodníku križujúcom park. Vizuál revitalizácie si môžete prezrieť tu.

/red/

Ďalšie
Šport
9. 6. 2023
Pre hádzanú obetuje všetko: Laura Walterová patrí k najlepším

Keď sa narodíte do hádzanárskej rodiny a prejavíte záujem o šport, nie je veľká šanca, že sa vašou…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Spoločnosť
9. 6. 2023
Mestské zastupiteľstvo: urgent, migranti, klimatická stratégia, komisie

Poslanci MsZ 30. mája prerokovali okrem tém spomenutých v nadpise tohto článku aj návrh na…

Zobraziť celý článok