5. 2. 2008
Pálfiho srdce 2006 - 2007

Primátor mesta Malacky RNDr. Jozef Ondrejka udelí 14. marca 2008 ocenenia Pálfiho srdce osobnostiam za šírenie dobrého mena nášho mesta v rôznych sférach spoločenského života

Na Pálfiho srdce môže byť nominovaný ten:
kto žije v Malackách a dosiahol v rokoch 2006 a 2007 nespochybniteľný úspech na poli vedy, kultúry, športu, osvety, remeselnej zručnosti, v oblasti práce s mládežou alebo v iných oblastiach pôsobenia.

Ocenenie môže byť udelené aj posmrtne – in memoriam.

Poznáte vzácne osobnosti nášho mesta? Vaše návrhy čakáme do 22. februára 2008

Návrhy osobností, ktoré si podľa Vás zaslúžia Pálfiho srdce, očakávame:
– na recepcii MsÚ v Malackách v obálke s nápisom Pálfiho srdce
– v schránke Malackého hlasu a eM TV (pred vchodom do budovy MsÚ)
– na elektronickej adrese: media@malacky.sk
– telefonicky alebo faxom v redakcii eM TV (034/79 66 174)

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok