30. 9. 2014
Otváracia konferencia grantového projektu v gymnáziu

V stredu 24. 9. sa v budove Gymnázia na Ulici 1. mája konala otváracia konferencia grantového projektu s názvom Školské multifunkčné centrum. Zúčastnilo sa jej 40 vybraných študentov, 10 pedagógov tvoriacich projektový tím, manažérsky tím a hostia. Cieľom konferencie bolo predstaviť odbornej aj laickej verejnosti ciele, výstupy a výsledky podporeného projektu.

Odborní garanti a spolupracujúci odborníci projektu sú pracovníci zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave, z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Rovinke a zo Slovenského vodohospodárskeho podniku. Na otváracej konferencii sa prítomným prihovoril správca programu, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády Slovenskej republiky J. Krak.

Za donorské krajiny vystúpila prvá tajomníčka nórskeho veľvyslanectva R. Skofteland, ktorá zdôraznila význam osvety a zvyšovania povedomia o zmenách klímy pre širokú verejnosť. Na konferencii sa zúčastnil i primátor mesta J. Ondrejka a delegácia zástupcov BSK, ktorú viedla Jana Zápalová, vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu. Pozvanie prijali tiež zástupcovia partnerských organizácií STU, SVP, NPPC, o. z. Vstúpte, rodičov a rady školy.
 

Prezentácia projektu
Účastníci sa oboznámili so zámermi projektu s názvom Školské multifunkčné centrum,  s prezentáciou výstupov a výsledkov, harmonogram a priebežnými výsledkami a trvalo udržateľným rozvojom. Súčasťou projektu je aj dobrovoľníctvo, o ktorom rozprávala členka žiackej rady Gymnázia G. Kandová. Informovala o aktivitách, ktoré plánuje zorganizovať žiacka rada v spolupráci s lokálnymi mimovládnymi organizáciami, občianskymi združeniami a spolkami. Posledným bodom otváracej konferencie bolo predstavenie vypracovaných učebných osnov, ktoré navrhol realizačný projektový tím. Učebné osnovy sú výstupom projektu a sú tematicky zamerané na manažment dažďových vôd a prispôsobenie zmene klímy.

Text, foto: -gym-

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok