29. 4. 2021
Od soboty 1. mája roznášame rozhodnutia k daniam
Mestský úrad Malacky oznamuje, že v sobotu 1. mája začnú poverení zamestnanci mesta roznášať do domácností rozhodnutia k miestnym daniam a poplatkom (daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad). Daňovníci dostanú rozhodnutie osobne do vlastných rúk. 
Fyzické osoby s aktivovanou elektronickou schránkou a tiež všetky právnické osoby na území mesta už dostali rozhodnutia v elektronickej forme.
Daň je možné zaplatiť naraz alebo v dvoch splátkach – v tomto prípade je prvá splátka dane splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhú splátku je potrebné uhradiť do 30. septembra 2021. 

Prosíme daňovníkov: 
uprednostnite bezhotovostnú platbu priamo na účet mesta Malacky s presným uvedením variabilného symbolu. Tieto údaje sú uvedené v každom rozhodnutí.
môžete zaplatiť aj priamo cez QR kód, ktorý je takisto uvedený v každom rozhodnutí,
platbu osobne v pokladni mestského úradu využite iba v nevyhnutnom prípade (Mestský úrad, Bernolákova 5188/1A, Klientske centrum, prízemie), 
označte si schránky a zvončeky (uľahčíte tým prácu doručovateľom),
pri preberaní zásielky majte prekryté dýchacie cesty (rúško, respirátor, šatka),
pri podpise doručenky odporúčame, aby ste mali vlastné pero.

Ďakujeme za vaše pochopenie a ústretovosť. 

MsÚ

Ďalšie
Doprava
29. 9. 2023
Prichádza nové dopravné značenie pre chodcov

Kpriechodom pre chodcov pribudnú miesta na prechádzanie Aktuálne stavebné úpravy na hlavnej…

Zobraziť celý článok
Samospráva
29. 9. 2023
Zastupiteľstvo: nové námestie, nová pediatrická ambulancia, dotácia pre…

Vo štvrtok 21. septembra rokovali poslanci mestského zastupiteľstva. Na programe boli ekonomické…

Zobraziť celý článok