29. 4. 2021
Od soboty 1. mája roznášame rozhodnutia k daniam
Mestský úrad Malacky oznamuje, že v sobotu 1. mája začnú poverení zamestnanci mesta roznášať do domácností rozhodnutia k miestnym daniam a poplatkom (daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad). Daňovníci dostanú rozhodnutie osobne do vlastných rúk. 
Fyzické osoby s aktivovanou elektronickou schránkou a tiež všetky právnické osoby na území mesta už dostali rozhodnutia v elektronickej forme.
Daň je možné zaplatiť naraz alebo v dvoch splátkach – v tomto prípade je prvá splátka dane splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhú splátku je potrebné uhradiť do 30. septembra 2021. 

Prosíme daňovníkov: 
uprednostnite bezhotovostnú platbu priamo na účet mesta Malacky s presným uvedením variabilného symbolu. Tieto údaje sú uvedené v každom rozhodnutí.
môžete zaplatiť aj priamo cez QR kód, ktorý je takisto uvedený v každom rozhodnutí,
platbu osobne v pokladni mestského úradu využite iba v nevyhnutnom prípade (Mestský úrad, Bernolákova 5188/1A, Klientske centrum, prízemie), 
označte si schránky a zvončeky (uľahčíte tým prácu doručovateľom),
pri preberaní zásielky majte prekryté dýchacie cesty (rúško, respirátor, šatka),
pri podpise doručenky odporúčame, aby ste mali vlastné pero.

Ďakujeme za vaše pochopenie a ústretovosť. 

MsÚ

Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok